Giỏ hàng

0 sản phẩm 0 ₫

My Cart -

0 sản phẩm
Các danh mục
Tìm theo
Danh mục
 1. Nec SV 8100 (39)
 2. NEC SL 1000 (56)
 3. Linh kiện tổng đài NEC (40)
So sánh các sản phẩm

Không có sản phẩm để so sánh.

Has no content to show!

Tổng đài NEC

Cung cấp lắp đặt tổng đài điện thoại , tổng đài nội bộ, tổng đài NEC các loại

 

 1. 0 ₫
  • Cấu hình 24 trung kế 8 thuê bao số 192 thuê bao thường gồm:
   03 Chassis CHS2U-EU gồm 6 khe cắm/1 chassis
   01 Card CD-CP00-OT (bộ điều khiển CPU)
   01 Card PZ-ME50-OT bộ nhớ mở rộng lắp trên card CD-CP00-OT
   01 Card PZ-BS10 mở rộng 64 kênh thoại lắp trên chassis chính
   02 Card PZ-BS11 mở rộng 64 kênh thoại lắp trên chassis mở rộng
   03 Card 4 trung kế CD-4COTA 
   03 Card mở rộng thêm 4 trung kế CD-4COTE
   01 Card 8 thuê bao số CD-8DLCA
   12 Card 8 thuê bao thường CD-8LCA
   12 Card mở rộng thêm 8 thuê bao thường PZ-8LCE lắp trên card CD-8DLCA

 2. 0 ₫
  • Cấu hình 24 trung kế 8 thuê bao số 168 thuê bao thường gồm:
   03 Chassis CHS2U-EU gồm 6 khe cắm/1 chassis
   01 Card CD-CP00-OT (bộ điều khiển CPU)
   01 Card PZ-ME50-OT bộ nhớ mở rộng lắp trên card CD-CP00-OT
   01 Card PZ-BS10 mở rộng 64 kênh thoại lắp trên chassis chính
   02 Card PZ-BS11 mở rộng 64 kênh thoại lắp trên chassis mở rộng
   03 Card 4 trung kế CD-4COTA 
   03 Card mở rộng thêm 4 trung kế CD-4COTE
   01 Card 8 thuê bao số CD-8DLCA
   11 Card 8 thuê bao thường CD-8LCA
   10 Card mở rộng thêm 8 thuê bao thường PZ-8LCE lắp trên card CD-8DLCA

 3. 0 ₫
  • Cấu hình 24 trung kế 8 thuê bao số 144 thuê bao thường gồm:
   03 Chassis CHS2U-EU gồm 6 khe cắm/1 chassis
   01 Card CD-CP00-OT (bộ điều khiển CPU)
   01 Card PZ-ME50-OT bộ nhớ mở rộng lắp trên card CD-CP00-OT
   01 Card PZ-BS10 mở rộng 64 kênh thoại lắp trên chassis chính
   02 Card PZ-BS11 mở rộng 64 kênh thoại lắp trên chassis mở rộng
   03 Card 4 trung kế CD-4COTA 
   03 Card mở rộng thêm 4 trung kế CD-4COTE
   01 Card 8 thuê bao số CD-8DLCA
   09 Card 8 thuê bao thường CD-8LCA
   09 Card mở rộng thêm 8 thuê bao thường PZ-8LCE lắp trên card CD-8DLCA

 4. 0 ₫
  • Cấu hình 24 trung kế 8 thuê bao số 120 thuê bao thường gồm:
   03 Chassis CHS2U-EU gồm 6 khe cắm/1 chassis
   01 Card CD-CP00-OT (bộ điều khiển CPU)
   01 Card PZ-ME50-OT bộ nhớ mở rộng lắp trên card CD-CP00-OT
   01 Card PZ-BS10 mở rộng 64 kênh thoại lắp trên chassis chính
   02 Card PZ-BS11 mở rộng 64 kênh thoại lắp trên chassis mở rộng
   03 Card 4 trung kế CD-4COTA 
   03 Card mở rộng thêm 4 trung kế CD-4COTE
   01 Card 8 thuê bao số CD-8DLCA
   08 Card 8 thuê bao thường CD-8LCA
   07 Card mở rộng thêm 8 thuê bao thường PZ-8LCE lắp trên card CD-8DLCA

 5. 0 ₫
  • Cấu hình 24 trung kế 8 thuê bao số 72 thuê bao thường gồm:
   02 Chassis CHS2U-EU gồm 6 khe cắm/1 chassis
   01 Card CD-CP00-OT (bộ điều khiển CPU)
   01 Card PZ-ME50-OT bộ nhớ mở rộng lắp trên card CD-CP00-OT
   01 Card PZ-BS10 mở rộng 64 kênh thoại lắp trên chassis chính
   01 Card PZ-BS11 mở rộng 64 kênh thoại lắp trên chassis mở rộng
   03 Card 4 trung kế CD-4COTA 
   03 Card mở rộng thêm 4 trung kế CD-4COTE
   01 Card 8 thuê bao số CD-8DLCA
   05 Card 8 thuê bao thường CD-8LCA
   04 Card mở rộng thêm 8 thuê bao thường PZ-8LCE lắp trên card CD-8DLCA

 6. 0 ₫
  • Tổng đài NEC SL1000-8-32 cấu hình 8 trung kế 32 máy nhánh bao gồm: 
   01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU gồm 4 trung kế-8 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế-32 máy nhánh.
   01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 máy nhánh
   02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 máy nhánh

 7. 0 ₫
  • Tổng đài NEC SL1000-12-24 cấu hình 12 trung kế 24 máy nhánh bao gồm: 
   01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU gồm 4 trung kế-8 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế-32 máy nhánh.
   02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 máy nhánh

 8. 0 ₫
  • Tổng đài NEC SL1000-8-16 cấu hình 8 trung kế 16 máy nhánh bao gồm: 
   01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU gồm 4 trung kế-8 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế-32 máy nhánh.
   01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 máy nhánh

 9. 0 ₫
  • Tổng đài NEC SL1000-8-24 cấu hình 8 trung kế 24 máy nhánh bao gồm: 
   01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU gồm 4 trung kế-8 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế-32 máy nhánh.
   01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 máy nhánh
   01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 máy nhánh

 10. 0 ₫
  • Cấu hình 24 trung kế 8 thuê bao số 48 thuê bao thường gồm:
   02 Chassis CHS2U-EU gồm 6 khe cắm/1 chassis
   01 Card CD-CP00-OT (bộ điều khiển CPU)
   01 Card PZ-ME50-OT bộ nhớ mở rộng lắp trên card CD-CP00-OT
   01 Card PZ-BS10 mở rộng 64 kênh thoại lắp trên chassis chính
   01 Card PZ-BS11 mở rộng 64 kênh thoại lắp trên chassis mở rộng
   03 Card 4 trung kế CD-4COTA 
   03 Card mở rộng thêm 4 trung kế CD-4COTE
   01 Card 8 thuê bao số CD-8DLCA
   03 Card 8 thuê bao thường CD-8LCA
   03 Card mở rộng thêm 8 thuê bao thường PZ-8LCE lắp trên card CD-8DLCA