Giỏ hàng

0 sản phẩm 0 ₫

My Cart -

0 sản phẩm
Các danh mục
So sánh các sản phẩm

Không có sản phẩm để so sánh.

Has no content to show!

Phần mềm camera

 1. 0 ₫
  Phần mềm quản lý hệ thống camera với các chức năng: kết nối 100 đầu ghi, 64 bộ mã hoá và 256 camera (có khả năng lên tới 6400 camera được đăng ký theo các đầu ghi và 256 camera), hiển thị màn hình 1/4/9/16 camera và hiển thị hình cây, tốc độ hiển thị lên tới 30ips/camera ở chế độ chia 16 màn hình, điều khiển được 256 camera PTZ Panasonic, hỗ trợ 3 màn hình; quản lý tối đa 400 nhóm, 64 bản đồ, mỗi bản đồ 64 camera; số người dùng tối đa 32, hỗ trợ bàn phím điều khiển WV-CU950; Cấu hình tối thiểu: Intel Core2Duo 2.4 GHz, RAM 1GB, VRAM 128 MB.
 2. 0 ₫
  Phần mềm quản lý hệ thống camera (phiên bản Light) với các chức năng: kết nối 100 đầu ghi, 64 bộ mã hoá và 256 camera (có khả năng lên tới 6400 camera được đăng ký theo các đầu ghi và 256 camera), hiển thị màn hình 1/4/9/16 camera và hiển thị hình cây, tốc độ hiển thị lên tới 30ips/camera ở chế độ chia 16 màn hình, điều khiển được 256 camera PTZ Panasonic, hỗ trợ 3 màn hình; quản lý tối đa 400 nhóm; số người dùng tối đa 32; Cấu hình tối thiểu: Intel Core2Duo 2.4 GHz, RAM 1GB, VRAM 128 MB.
 3. 0 ₫
  Phần mềm quản lý hệ thống camera với các chức năng: kết nối 16 đầu ghi, 64 bộ mã hoá và 256 camera (có khả năng lên tới 512 camera được đăng ký theo các đầu ghi và 256 camera), hiển thị màn hình 1/4/9/16 camera và hiển thị hình cây, tốc độ hiển thị lên tới 30ips/camera ở chế độ chia 16 màn hình; quản lý tối đa 400 nhóm; Cấu hình tối thiểu: Intel Core2Duo 2.4 GHz, RAM 1GB, VRAM 128 MB.
 4. 0 ₫
  Hệ thống camera tích hợp linh hoạt quản lý nhiều hệ thống khác nhau : Analog, IP, hoặc đồng thời cả analog/IP
 5. 0 ₫
  Phần mềm quản lý hệ thống camera với các chức năng: kết nối 100 đầu ghi, 64 bộ mã hoá và 256 camera (có khả năng lên tới 6400 camera được đăng ký theo các đầu ghi và 256 camera), hiển thị màn hình 1/4/9/16 camera và hiển thị hình cây, tốc độ hiển thị lên tới 30ips/camera ở chế độ chia 16 màn hình, hỗ trợ 3 màn hình; số người dùng tối đa 32, hỗ trợ bàn phím điều khiển WV-CU950
 6. 0 ₫
  Phần mềm mở rộng của WV-ASM200E - Extension Software for ASM200E ( bộ phần mềm mở rộng cho ASM200E) Phần mềm quản lý hệ thống camera với các chức năng: kết nối 100 đầu ghi, 64 bộ mã hoá và 256 camera (có khả năng lên tới 6400 camera được đăng ký theo các đầu ghi và 256 camera), hiển thị màn hình 1/4/9/16 camera và hiển thị hình cây, tốc độ hiển thị lên tới 30ips/camera ở chế độ chia 16 màn hình, điều khiển được 256 camera PTZ Panasonic, hỗ trợ 3 màn hình; số người dùng tối đa 32, hỗ trợ bàn phím điều khiển WV-CU950