Giỏ hàng

0 sản phẩm 0 ₫

My Cart -

0 sản phẩm
Các danh mục
So sánh các sản phẩm

Không có sản phẩm để so sánh.

Has no content to show!

Phụ kiện Tổng đài IP Grandstream

 1. 0 ₫

  GXW4248 -Card gateway 48 máy lẻ điện thoại analog

  Bộ chuyển đổi gateway 48 cổng FXS GXW4248 (48 máy lẻ thường)

 2. 0 ₫

  GXW4232-Card gateway  32 máy lẻ điện thoại analog

  Bộ chuyển đổi gateway 32 cổng FXS GXW4232 (32 máy lẻ thường)

 3. 0 ₫

  GXW4024-Card tổng đài IP giao tiếp 24 máy lẻ analog

  Bộ chuyển đổi gateway 24 cổng FXS GXW4024 (24 máy lẻ thường)

 4. 0 ₫

  GXW4004- Card tổng đài IP  giao tiếp 4 máy lẻ analog 

  Bộ chuyển đổi gateway 4 cổng FXS GXW4004 (4 máy lẻ thường) 

 5. 1.299.000 ₫

  HT702- Card 2 cổng máy lẻ cho các tổng đài IP 

  Bộ chuyển đổi 2 cổng FXS HT702 (2 máy lẻ thường)

 6. 2.899.000 ₫

  HT704-Card 4 cổng máy lẻ cho các tổng đài IP 

   Bộ chuyển đổi 4 cổng FXS HT704 (4 máy lẻ thường)

 7. 4.999.000 ₫

  GXW4008- Card tổng đài IP  giao tiếp 8 máy lẻ analog

  Bộ chuyển đổi gateway 8 cổng FXS GXW4008 (8 máy lẻ thường)

 8. 5.699.000 ₫

  GXW4104- Card tổng đài IP  giao tiếp 4 đường vào bưu điện PSTN 

  Bộ chuyển đổi gateway 4 cổng FXO GXW4104 (4 trung kế thường)

 9. 7.699.000 ₫

   GXW4108-Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện PSTN

  Bộ chuyển đổi gateway 8 cổng FXO GXW4108 (8 trung kế thường)

 10. 11.999.000 ₫

  GXW4216 -Card gateway  16 máy lẻ điện thoại analog

  Bộ chuyển đổi gateway 16 cổng FXS GXW4216 (16 máy lẻ thường)