Giỏ hàng

0 sản phẩm 0 ₫

My Cart -

0 sản phẩm
Các danh mục
So sánh các sản phẩm

Không có sản phẩm để so sánh.

Has no content to show!

Hệ thống ghi âm

 Hệ thống ghi âm giúp nâng cao tính xác thực của các cuộc điện thoại, bảo vệ các giao dịch, nâng cao năng suất lao động; ghi âm theo yêu cầu đặc thù, ..

Ghi âm máy đơn

 

Ghi âm máy đơn (một máy) với khả năng lưu trữ không hạn chế, và bất kỳ kết nối nào (GSM, Analog, …)

 

(T.1) ghi âm cho đường line thoại thông thường

(T.2) ghi âm cho SIM di động GSM

(T.3) ghi âm cho đường SIP/Trunk

(M.1)ghi âm có thể được thiết lập dựa trên nhiều cách thức và thời gian khác nhau

(S.1,S.2) lưu trữ trực tiếp trên máy không cần sử dụng máy tính và có thể tự động tải lên máy chủ file server nếu có kết nối mạng

(E.1) đường máy nhánh tương tự hoạc máy nhánh IP

Ghi âm nhiều máy cùng một lúc

Ghi âm nhiều máy cùng một lúc

(T.1) ghi âm cho nhiều đường line thoại thông thường hoặc qua tổng đài tương tự

(T.2) ghi âm cho nhiều SIM di động GSM

(T.3) ghi âm cho đường SIP/Trunk

(M1) ghi âm có thể được thiết lập dựa trên nhiều cách thức và thời gian khác nhau

(S.1,S.2) lưu trữ trực tiếp trên máy không cần sử dụng máy tính và có thể tự động tải lên máy chủ file server nếu có kết nối mạng

(E.1) Các đường dây máy nhánh tương tự

 

Ghi âm và lưu trữ file ghi âm tập trung

 

 

Ghi âm và lưu trữ file ghi âm tập trung

 

(T.1) ghi âm cho một và nhiều đường line thoại thông thường hoặc qua tổng đài tương tự  ở các điểm (văn phòng) khác nhau

(T.2) ghi âm cho một và nhiều SIM di động GSM ở các điểm (văn phòng) khác nhau

(T.3)  ghi âm cho một và nhiều đường line SIP/Trunk

(T.4) ghi âm cho một và nhiều đường trung kế E1/T1

(M.1) ghi âm có thể được thiết lập dựa trên nhiều cách thức và thời gian khác nhau

(S.C) lưu trữ trực tiếp trên máy không cần sử dụng máy tính và có thể tự động tải lên máy chủ file server lưu trữ tập trung.

(E.1) Các đường máy nhánh tương tự.

(E.2) Các đường máy nhánh IP

(E.3) Các đường máy nhánh sử dụng Wifi hoặc 3G.

 

Ghi âm theo yêu cầu đặc thù

Ví dụ trong hệ thống phục vụ thăm cách ly, thăm phạm nhân:

mỗi buồng có hai bên cách ly và mỗi bên có thể có một hoặc nhiều máy điện thoại

hai bên chỉ cần nhấc máy là nói chuyện ngay (không cần quay số).

ghi âm được thực hiện ngay khi có một bên nhấc máy

nội dung ghi âm được lưu trực tiếp trên ổ cứng của máy, không cần máy tính

giám sát có thể giám sát các buồng và ngắt cuộc gọi nếu cần thiết

đặt lịch tự kết thúc đàm thoại. Ví như: 5 phút, 10 phút, …

 

Không sản phẩm nào phù hợp với lựa chọn