Giỏ hàng

0 sản phẩm 0 ₫

My Cart -

0 sản phẩm
Các danh mục
So sánh các sản phẩm

Không có sản phẩm để so sánh.

Has no content to show!

Ghi âm và lưu trữ file ghi âm tập trung

 

Ghi âm và lưu trữ file ghi âm tập trung

(T.1) ghi âm cho một và nhiều đường line thoại thông thường hoặc qua tổng đài tương tự  ở các điểm (văn phòng) khác nhau

(T.2) ghi âm cho một và nhiều SIM di động GSM ở các điểm (văn phòng) khác nhau

(T.3)  ghi âm cho một và nhiều đường line SIP/Trunk

(T.4) ghi âm cho một và nhiều đường trung kế E1/T1

(M.1) ghi âm có thể được thiết lập dựa trên nhiều cách thức và thời gian khác nhau

(S.C) lưu trữ trực tiếp trên máy không cần sử dụng máy tính và có thể tự động tải lên máy chủ file server lưu trữ tập trung.

(E.1) Các đường máy nhánh tương tự.

(E.2) Các đường máy nhánh IP

(E.3) Các đường máy nhánh sử dụng Wifi hoặc 3G.

Không sản phẩm nào phù hợp với lựa chọn