Giỏ hàng

0 sản phẩm 0 ₫

My Cart -

0 sản phẩm
Các danh mục
So sánh các sản phẩm

Không có sản phẩm để so sánh.

Has no content to show!

Ghi âm theo yêu cầu đặc thùVí dụ trong hệ thống phục vụ thăm cách ly, thăm phạm nhân:

mỗi buồng có hai bên cách ly và mỗi bên có thể có một hoặc nhiều máy điện thoại

hai bên chỉ cần nhấc máy là nói chuyện ngay (không cần quay số).

ghi âm được thực hiện ngay khi có một bên nhấc máy

nội dung ghi âm được lưu trực tiếp trên ổ cứng của máy, không cần máy tính

giám sát có thể giám sát các buồng và ngắt cuộc gọi nếu cần thiết

đặt lịch tự kết thúc đàm thoại. Ví như: 5 phút, 10 phút, …

Không sản phẩm nào phù hợp với lựa chọn