Giỏ hàng

0 sản phẩm 0 ₫

My Cart -

0 sản phẩm
Các danh mục
So sánh các sản phẩm

Không có sản phẩm để so sánh.

Has no content to show!

Ghi âm nhiều máy cùng một lúc

 (T.1) ghi âm cho nhiều đường line thoại thông thường hoặc qua tổng đài tương tự

(T.2) ghi âm cho nhiều SIM di động GSM

(T.3) ghi âm cho đường SIP/Trunk

(M1) ghi âm có thể được thiết lập dựa trên nhiều cách thức và thời gian khác nhau

(S.1,S.2) lưu trữ trực tiếp trên máy không cần sử dụng máy tính và có thể tự động tải lên máy chủ file server nếu có kết nối mạng

(E.1) Các đường dây máy nhánh tương tự

Không sản phẩm nào phù hợp với lựa chọn