Giỏ hàng

0 sản phẩm 0 ₫

My Cart -

0 sản phẩm
Các danh mục
So sánh các sản phẩm

Không có sản phẩm để so sánh.

Has no content to show!

Ghi âm máy đơnGhi âm máy đơn (một máy) với khả năng lưu trữ không hạn chế, và bất kỳ kết nối nào (GSM, Analog, …)

(T.1) ghi âm cho đường line thoại thông thường

(T.2) ghi âm cho SIM di động GSM

(T.3) ghi âm cho đường SIP/Trunk

(M.1)ghi âm có thể được thiết lập dựa trên nhiều cách thức và thời gian khác nhau

(S.1,S.2) lưu trữ trực tiếp trên máy không cần sử dụng máy tính và có thể tự động tải lên máy chủ file server nếu có kết nối mạng

(E.1) đường máy nhánh tương tự hoạc máy nhánh IP

Không sản phẩm nào phù hợp với lựa chọn