Giỏ hàng

0 sản phẩm 0 ₫

My Cart -

0 sản phẩm
Các danh mục
So sánh các sản phẩm

Không có sản phẩm để so sánh.

Has no content to show!

Tổng đài siemens 3300/3500

 1. 0 ₫

  Card kết nối tổng đài điện thoại Hipath 3300/3500 đến máy lẻ kỹ thuật số

  Đối với Hipath 3500 phải gắn trên khe mở rộng lớn

 2. 0 ₫

  Card 8 cổng kết nối tổng đài siemens Hipath 3300/3500 đến máy nhánh kỹ thuật số

 3. 0 ₫

  Card SLMA24 – Card mở rộng 24 máy lẻ cho tổng đài siemens hipath 3800, có hỗ trợ hiển thị số gọi đến

 4. 0 ₫

  Card 4 cổng So kết nối từ trung kế số BRI đến tổng đài điện thoại siemens Hipath 3300/3500

 5. 0 ₫
  Card 2 cổng S2M kết nối từ trung kế PRI đến tổng đài siemens Hipath 3500
 6. 0 ₫

   

  IVMS8NR - Card Voice mail 8 kênh cho HiPath 3300/3500
 7. 0 ₫

  TCASR-2: Card trung kế E1 CAS ( 60 kênh ) dùng cho tổng đài SIEMENS HiPath 3500

 8. 0 ₫

  TS2RN: Card trung kế ISDN PRI (30B+D) Dùng cho tổng đài SIEMENS HiPath 3500

 9. 0 ₫

  STLS4R: Card 04 trung kế ISDN BRI 
  Dùng cho tổng đài điện thoại SIEMENS HiPath 3300/3500

 10. 0 ₫

  TLANI4R: Card 04 trung kế Analog hỗ trợ CLIP dùng cho tổng đài điện thoại SIEMENS HiPath 3300/3500