Một số câu hỏi thường gặp với tổng đài KX-TDA và KX-TDE


Câu hỏi 1: Card 24 thuê bao KX-TDA6178 khi cắm vào tổng đài KX-TDA600 KX-TDE600 thì dùng nguồn gì?

Trả lời: Dùng nguồn công suất lơn PSU-L ( KX-TDA0103 )

Câu hỏi 2: Kết nối 2 tổng đài TDA cách xa nhau sử dụng đường truyền Internet, yêu cầu các điều kiện gì?

Trả lời: - Mỗi tổng đài sử dụng 01 card IP GW (KX-TDA0484, KX-TDA0490) - Sử dụng đường truyền internet ADSL có địa chỉ IP tĩnh, modem ADSL có khả năng thiết lập VPN Site-to-site hoặc đường truyền internet FTTH (quang) và Router có khả năng thiết lập VPN Site-to-site. Băng thông cho mỗi kênh thoại là 14.7 – 28kbps với codec G.729a và 70.7 – 84kbps với codec G.711.

Câu hỏi 3: Máy điện thoại IP giao thức SIP, hoặc IP Softphone giao thức SIP có đăng ký được và sử dụng với tổng đài TDA và TDE không?

Trả lời: Chỉ sử dụng cho tổng đài TDE, Tổng đài TDA không hỗ trợ giao thức SIP.

Câu hỏi 4: Sử dụng đồng thời điện thoại tương tự, kỹ thuật số, IP phone và IP Softphone trong tổng đài TDE có được không?

Trả lời: Được, sử dụng card SLT (KX-TDA0174, KX-TDA0177 ...), DHLC (KX-TDA0170), DLC (KX-TDA0172) cho điện thoại tương tự và điện thoại số; sử dụng card DSP cho IP phone, IP Softphone.