• Dễ dàng hơn để cài đặt và cấu hình hơn so với một hệ thống điện thoại độc quyền
  • Dễ dàng hơn để quản lý vì giao diện cấu hình trên web
  • Không cần đi dây điện thoại riêng biệt
  • Cho phép người dùng để cắm nóng điện thoại của họ bất cứ nơi nào trong văn phòng - người dùng chỉ cần điện thoại của họ, cắm nó vào cổng ethernet gần nhất và giữ số lượng hiện có của họ!
  • Cho phép dễ dàng chuyển vùng cuộc gọi có thể được chuyển hướng bất cứ nơi nào trên thế giới bởi vì các đặc tính giao thức SIP
  • Giảm đáng kể chi phí bằng cách tận dụng Internet
  • SIP tiêu chuẩn loại bỏ độc quyền, điện thoại đắt tiền
  • Khả năng mở rộng
  • Tốt hơn báo cáo
  • Cung cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng của hệ thống và các cuộc gọi