sửa chữa DVR

Các lỗi thường gặp ở đầu ghi Avtech và cách xử lý

Khi khởi động hệ thống chúng ta thường bắt gặp một số lỗi như sau và cách xử lý chúng như thế nào?????


đầu ghi Avtech

Error Code in “SYSTEM LOG”:

Meaning

Solve

Sys err 01-yyy#define sys _ err_AV087_err

Lỗi compression

 

yyy=000

Lỗi Audio chip

Thay thế hoặc loại bỏ

yyy=001-AV087

Lỗi chip kênh 1-4

Thay thế chip mới

yyy=002-AV087

Lỗi chip kênh 5-8

Thay thế chip mới

yyy=004-AV087

Lỗi chip kênh 9-12

Thay thế chip mới

yyy=008-AV087

Lỗi chip kênh 13-14

Thay thế chip mới

Sys err 02-XXX#define sys err_AV087buf full

Bộ nhớ buffer đầy

Reset bufer bằng witch

Sys err 03-xxx#define sys err_AV087 buf empty

buffer is empty

reset main

Sys err 04-xxx#define sys err_AV087_err_IDE err_IDE

Lỗi IDE

Thay chip

Sys err 05-xxx#define sys err_AV087_err scan disk

Lỗi scan

Thay HDD và kđ

Sys err 06-xxx#define sys err_AV087_top_fat_err

Lỗi file hệ thống

Nạp firmware

Sys err 07 (including 08,09,etc)xxx #define

Lỗi HDD

Thay HDD