điện thoại hội nghịGiải pháp họp hội nghị đa điểm VoIP và PSTN không giới hạn người tham gia họp Giải pháp họp hội nghị đa điểm VoIP (Internet) và PSTN đồng thời, không giới hạn số người tham gia họp, sử dụng điện thoại hội nghị IP hoặc kết nối họp hội nghị với phòng họp hội nghị dạng dại biểu chủ tọa.


Giải pháp họp hội nghị đa điểm VoIP và PSTN không giới hạn người tham gia họp Giải pháp họp hội nghị đa điểm VoIP (Internet) và PSTN đồng thời, không giới hạn số người tham gia họp, sử dụng điện thoại hội nghị IP hoặc kết nối họp hội nghị với phòng họp hội nghị dạng dại biểu chủ tọa.

1. Mô hình kết nối hệ thống thoại hội nghị VoIP và PSTN đồng thời.

conference VoIP PSTN

2. Mô hình kết nối thoại hội nghị đa điểm kết nối phòng họp hội nghị dạng đại biểu chủ tọa

đa điểm hội nghị

Features of HD Conferencing Scopia Desktop

  • Extend the reach of your existing network
  • Collaborate effectively with business partners
  • High Definition (HD) at the desktop
  • Recording and playback
  • Enjoy high quality video, audio and data on any computer
  • Common experience for all participants
  • Say goodbye to expensive deployment costs

3. Mô hình kết nối thoại hội nghị phòng họp đa điểm có sử dụng camera quan sát để hiển thị video

Trên đây là 1 số mô hình Danh Việt đã triển khai cho khách hàng, hoạt động ổn định và hiệu quả. Ứng dụng giải pháp này dùng họp giao ban, họp hội nghị không giới hạn vị trí địa lý khoảng cách với chi phí thấp nhất Chi tiết về giải pháp xin vul lòng liên hệ: Email: sale@danhviet.com.vn - Hotline: 0989.098.879 Trân trọng!

conference call

Tham khảo :

Thiết bị hội nghị