(ANPR Access Control) là giải pháp quản lý vào ra  sử dụng công nghệ nhận dạng biển số xe tự động. Hệ thống cho phép quản lý, giám sát, thống kê phương tiện vào, ra bao gồm cả xe máy và xe ô tô bằng hình ảnh và dữ liệu biển số xe dạng Text.


  Camera nhận dạng biển số xe

2. Nguyên lý hoạt động

Hệ thống hoạt động theo cơ chế phát hiện chuyển động. Các hình ảnh từ camera quan sat sẽ liên tục được lấy về và hiển thị trên màn hình quan sát. Khi phát hiện có xe vào hoặc ra, phần mềm sẽ tự động chụp ảnh từ camera tương ứng, sau đó nhận dạng bức ảnh vừa  chụp được ra biển số xe dưới dạng TEXT.

Tất cả các  thông tin như ảnh xe, ảnh toàn cảnh, biển số xe, thời gian ra vào đều được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chương trình, đồng thời hiển thị lên  trên giao diện phần mềm.

Hệ thống cũng có thể sử dụng kết hợp với Barie để cho xe vào/ra.

3. Đặc điểm nổi bật

  • Sử dụng công nghệ nhận dạng với độ chính xác cao(95%)  và thời gian nhận dạng nhanh ( 50-100 ms) giúp cho việc cân tải trọng xe chính xác, dễ dàng, nhanh chóng, giảm thiểu gian lận.
  • Nhận dạng đầy đủ các ký tự có trên biển số xe của tất cả các loại xe cơ giới tại Việt Nam

  • Tích hợp công nghệ phát hiện chuyển động dựa trên xử lý ảnh để phát hiện có xe vào hoặc ra
  • Giao diện phần mềm thân thiện, dễ sử dụng
  • Cơ chế báo cáo, tìm kiếm thông tin linh hoạt, phù hợp cho người quản lý.
  • Có cơ chế client - server cho phép người quản lý truy xuất, xem, giám sát từ xa.
  • Có cơ chế Web Server, cho phép người quản lý truy xuất báo cáo qua mạng LAN hay INTERNET
  • Sử dụng phân quyền trong mọi hoạt động của phần mềm.
  • Có cơ chế tìm kiếm, đối chiếu tối ưu trong  việc đối chiếu biển số nhận dạng được với các biển số trong danh sách. Cơ chế này giúp cho độ chính xác nhận dạng lên đến 99%.

Of all of the questions that I address on a daily basis, the most common misunderstanding that I speak on is that of license plate detection.  It seems that each day a customer will say to me “I would also like for the camera to capture license plates.”  Unfortunately, this isn’t as simple as it sounds.  License plate capture is quite a sophisticated application, and therefore requires a camera that is designed exclusively for that application.  In order to maximize the possibility of clearly capturing plates, a license plate recognition camera (LPR) is necessary.

While it may be possible for a non-LPR camera to capture license plates, the conditions need to be just right. While perfect lighting conditions, close proximity to the camera, or a slow-moving or parked car are ingredients that may allow for success with a standard camera, it is rare that these conditions exist at the same time.  LPR cameras are specifically designed to produce high-quality images of vehicle license plates regardless of speed, lighting or weather conditions, thereby allowing for accurate vehicle identification.

To put it into perspective, imagine a vehicle at night, and consider the situation that the car itself is projecting.  A license plate is made of reflective metal; on either side of the plate are headlights shining and reflecting off of the plate.  Regardless of the quality of the camera that you possess, this effect is simply impossible to overcome without the added technology of an LPR camera.  The advanced technology of an LPR camera will filter out visible light while delivering infrared light, thereby allowing the camera to capture an image of the license plate.

In addition to plate identification, LPR software can aid business owners and their security teams by archiving the activity at their properties.  With LPR cameras and software, you are able to log each vehicle that comes in or out of your facility, as well as the time of their entrance or exit.  This can certainly be helpful to you as you address time disputes with employees, or even help to settle disputes regarding vehicle damage, or if a vehicle was ever present at your lot.  Visit our website to see our full line of LPR cameras and software.