Card trả lời tự động

Danh Viet chuyên cung cấp các dịch vụ lắp đặt Card trả lời tự động, dùng phát lời thông báo khi khách hàng gọi vào, cho phép khách hàng bấm trực tiếp số máy lẻ của người cần gặp.

5 sản phẩm

trên trang

Danh sách  Lưới 

Xếp theo chiều giảm dần

5 sản phẩm

trên trang

Danh sách  Lưới 

Xếp theo chiều giảm dần
Tổng đài hỗ trợ: 1900 9498