Tổng đài IP Yeastar

Tổng đài IP Yeastar

4 sản phẩm

trên trang

Danh sách  Lưới 

Xếp theo chiều giảm dần
 1. Tổng đài IP Yeastar N824-8-24 - Tổng đài 8 đường vào 24 máy lẻ analog, 4 Siptrunk, 8 Sip account

  Tổng đài IP Yeastar N824-8-24 - Tổng đài 8 đường vào 24 máy lẻ analog, 4 Siptrunk, 8 Sip account

  13.999.000 ₫

  Tổng đài N824-8-24. Dung lượng 8 đường vào 24 máy lẻ analog. Mở rộng tối đa 32 máy lẻ analog. 4 kênh Siptrunk, 8 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động. Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào đa kênh, Họp hội nghị, Kết nối Mobile làm máy lẻ,

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: China | Bảo hành: 24 tháng
 2. Tổng đài IP N824-16-48 cấu hình 16 đường vào bưu điện 48 máy lẻ

  Tổng đài IP Yeastar N824-16-48 cấu hình 16 đường vào bưu điện 48 máy lẻ

  27.999.000 ₫

  Tổng đài N824-16-48 Cấu hình 16 vào 48 máy lẻ analog, 16 license máy lẻ IP, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ analog. 4 kênh Siptrunk loại accout, 8 siptrunk peer , 16 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động. Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: China | Bảo hành: 24 tháng
 3. Tổng đài N824-8-24 cấu hình 24 đường vào bưu điện 72 máy lẻ analog a. Cấu hình hệ thống - 24 đường vào bưu điện analog - 72 máy lẻ analog, (Cho phép mở rộng lên tối đa 128 máy lẻ analog) - 8 kênh IP siptrunk kết nối FPT, CMC, Viettel, VNPT...,  - 24 tài

  Tổng đài IP Yeastar N824-8-24 cấu hình 24 đường vào bưu điện 72 máy lẻ analog

  39.999.000 ₫

  Tổng đài N824-24-72 Cấu hình 24 vào 72 máy lẻ analog, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ analog. 8 kênh Siptrunk, 24 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động. Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào đa kênh

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: China | Bảo hành: 24 tháng
 4. Tổng đài IP N824-32-96 cấu hình 32 đường vào bưu điện 96 máy lẻ

  Tổng đài IP Yeastar N824-32-96 cấu hình 32 đường vào bưu điện 96 máy lẻ

  55.999.000 ₫

  Tổng đài IP N824-32-96 cấu hình 32 đường vào bưu điện 96 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ analog. 32 kênh Siptrunk, 32 Sip Account kết nối IP phone, Softphone trên PC để gọi qua máy tính hoặc di động. Hiển thị số, Ghi âm cuộc gọi, Lời chào đa kênh

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: China | Bảo hành: 24 tháng

4 sản phẩm

trên trang

Danh sách  Lưới 

Xếp theo chiều giảm dần
Tổng đài hỗ trợ: 1900 9498