Tổng đài PANASONIC

Tổng đài PANASONIC

Tổng đài điện thoại Panasonic, tổng đài IP Panasonic

Cung cấp lắp đặt tổng đài điện thoại Panasonic, phù hợp cho các văn phòng, nhà xưởng, khách sạn, nhà nghỉ:

- Tổng đài panasonic KX-TEB308 - Tổng đài panasonic KX-TES824

- Tổng đài panasonic KX-TDA100/ KX-TDA100D - Tổng đài KX-TDA200 - Tổng đài KX-TDA600

- Tổng đài panasonic KX-TDE100 - Tổng đài panasonic KX-TDE200 - Tổng đài panasonic KX-TDE600

Thứ tự từ 1 tới 10 trong tổng số 182

trên trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Danh sách  Lưới 

Xếp theo chiều tăng dần
 1. KX-TDA600-32-272: Tổng đài Panasonic 32 vào 272 máy lẻ

  KX-TDA600-32-272: Tổng đài Panasonic 32 vào 272 máy lẻ

  100.000.000 ₫

  Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 272 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Malaysia | Bảo hành: 15 tháng
 2. KX-TDA600-32-848: Tổng đài Panasonic 32 vào 848 máy lẻ

  KX-TDA600-32-848: Tổng đài Panasonic 32 vào 848 máy lẻ

  100.000.000 ₫

  Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 848 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Malaysia | Bảo hành: 15 tháng
 3. KX-TDA600-32-608: Tổng đài Panasonic 32 vào 608 máy lẻ

  KX-TDA600-32-608: Tổng đài Panasonic 32 vào 608 máy lẻ

  100.000.000 ₫

  Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 608 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Malaysia | Bảo hành: 15 tháng
 4. KX-TDA600-32-320: Tổng đài điện thoại Panasonic 32 vào 320 máy lẻ

  KX-TDA600-32-320: Tổng đài điện thoại Panasonic 32 vào 320 máy lẻ

  100.000.000 ₫

  Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 32 đường vào bưu điện ra 320 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Malaysia | Bảo hành: 15 tháng
 5. KX-TDA600-16-200: Tổng đài Panasonic 32 vào 200 máy lẻ

  KX-TDA600-16-200: Tổng đài Panasonic 32 vào 200 máy lẻ

  100.000.000 ₫

  Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 200 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Malaysia | Bảo hành: 15 tháng
 6. KX-TDA600-16-136: Tổng đài Panasonic 16 vào và 136 máy lẻ

  KX-TDA600-16-136: Tổng đài Panasonic 16 vào và 136 máy lẻ

  100.000.000 ₫

  Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 136 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Malaysia | Bảo hành: 15 tháng
 7. KX-TDA600-16-144: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 144 máy lẻ

  KX-TDA600-16-144: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 144 máy lẻ

  100.000.000 ₫

  Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 144 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 960 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Malaysia | Bảo hành: 15 tháng
 8. DSP64 - Card 16 trung kế IP và 32 thuê bao IP (dùng cho tổng đài KX-TDE)

  DSP64 - Card 16 trung kế IP và 32 thuê bao IP (dùng cho tổng đài KX-TDE)

  94.899.000 ₫

  Card DSP64: Tích hợp sẵn 16 trung kế IP và 32 thuê bao IP chuẩn H323 dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDE100, KX-TDE200 và KX-TDE600 Xem chi tiết
  Xuất xứ: Không | Bảo hành: Không
 9. KX-TDA200-16-128: Tổng đài Panasonic 16 vào 128 máy lẻ

  KX-TDA200-16-128: Tổng đài Panasonic 16 vào 128 máy lẻ

  75.999.000 ₫

  Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 128 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Malaysia | Bảo hành: 15 tháng
 10. KX-TDA200-16-112: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 112 máy lẻ

  KX-TDA200-16-112: Tổng đài điện thoại Panasonic 16 vào 112 máy lẻ

  74.999.000 ₫

  Bộ tổng đài panasonic KX-TDA200 với cấu hình 16 đường vào bưu điện ra 112 máy lẻ, khả năng mở rộng tối đa 128 máy lẻ, kết nối Voip, E1, ISDN, kết nối máy tính để tính cước, hạn chế người sử dụng bằng password, liên kết các chi nhánh, làm tổng đài chăm sóc khách hàng.

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Malaysia | Bảo hành: 15 tháng

Thứ tự từ 1 tới 10 trong tổng số 182

trên trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Danh sách  Lưới 

Xếp theo chiều tăng dần
Tổng đài hỗ trợ: 1900 9498