Tổng đài IKE

9 sản phẩm

trên trang

Danh sách  Lưới 

Xếp theo chiều tăng dần
 1. Tổng đài điện thoại IKE 816BC

  Tổng đài điện thoại IKE 816BC

  8.699.000 ₫

  Tổng đài điện thoại IKE 816BC Tổng đài 08 line vào - 16 máy nhánh ra.

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Việt Nam | Bảo hành: 12 tháng
 2. Tổng đài điện thoại IKE 416HC

  Tổng đài điện thoại IKE 416HC

  5.199.000 ₫

  Tổng đài điện thoại IKE 416HC Tổng đài 04 line vào-16 máy nhánh ra.

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Việt Nam | Bảo hành: 12 tháng
 3. Tổng đài điện thoại IKE 416AK

  Tổng đài điện thoại IKE 416AK

  3.899.000 ₫

  Tổng đài điện thoại IKE 416AK Tổng đài 04 line vào - 16 máy nhánh ra. Kết nối Key-Phone...

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Việt Nam | Bảo hành: 12 tháng
 4. Tổng đài điện thoại IKE 416A

  Tổng đài điện thoại IKE 416A

  2.899.000 ₫

  Tổng đài điện thoại IKE 416A Tổng đài 04 line vào - 16 máy nhánh ra. Chức năng DISA...

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Việt Nam | Bảo hành: 12 tháng
 5. Tổng đài điện thoại IKE 312A

  Tổng đài điện thoại IKE 312A

  2.599.000 ₫

  Tổng đài điện thoại IKE 312A Tổng đài 03 line vào - 12 máy nhánh ra. Xem chi tiết
  Xuất xứ: Việt Nam | Bảo hành: 12 tháng
 6. Tổng đài điện thoại IKE 308AC

  Tổng đài điện thoại IKE 308AC

  2.199.000 ₫

  Tổng đài điện thoại IKE 308AC Tổng đài 03 line vào - 08 máy nhánh ra. Xem chi tiết
  Xuất xứ: Việt Nam | Bảo hành: 12 tháng
 7. Bàn giám sát cuộc gọi IKE KB-96

  Bàn giám sát cuộc gọi IKE KB-96

  1.999.000 ₫ Thấp như: 90 ₫

  Chỉ dùng cho tổng đài điện thoại IKE ( AK, HK, VK, DK).

  Bàn giám sát cuộc gọi IKE KB-96 Bàn giám sát 96 máy nhánh, trung kế.

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Việt Nam | Bảo hành: 12 tháng
 8. Điện thoại lập trình và giám sát IKE KP-06A (1632)

  Điện thoại lập trình và giám sát IKE KP-06A (1632)

  1.799.000 ₫

  Điện thoại lập trình và giám sát IKE KP-06A (1632) Máy key phone dùng để quản lý và giám sát cuộc gọi bao...

  Chỉ dùng cho tổng đài điện thoại IKE ( AK, HK,VK, DK).

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Việt Nam | Bảo hành: 12 tháng
 9. Điện thoại lập trình và giám sát IKE KP-07A (0416)

  Điện thoại lập trình và giám sát IKE KP-07A (0416)

  1.499.000 ₫

  Điện thoại lập trình và giám sát IKE KP-07A (0416) Máy key phone dùng để quản lý và giám sát cuộc gọi ... Xem chi tiết
  Xuất xứ: Không | Bảo hành: Không

9 sản phẩm

trên trang

Danh sách  Lưới 

Xếp theo chiều tăng dần
Tổng đài hỗ trợ: 1900 9498