Tổng đài dịch vụ

Tổng đài dịch vụ giúp cung cấp các dịch tổng đài cho thuê, tính cước và dịch vụ phòng trong khách sạn,..; tổng đài dịch vụ khách hàng (call center và có thể kết nối với đầu số 1900 hoặc 1800), …

Tổng đài 1900, 1800, Call Center, CRM

 

 

 

Tổng đài tự động cung cấp thông tin, giải trí

  

 

Không sản phẩm nào phù hợp với lựa chọn

Tổng đài hỗ trợ: 1900 9498