Phụ kiện Tổng đài IP Grandstream

Thứ tự từ 1 tới 10 trong tổng số 11

trên trang
Trang:
 1. 1
 2. 2

Danh sách  Lưới 

Xếp theo chiều giảm dần
 1. GXW4248-Card gateway 48 máy lẻ điện thoại analog

  GXW4248-Card gateway 48 máy lẻ điện thoại analog

  0 ₫

  GXW4248 -Card gateway 48 máy lẻ điện thoại analog

  Bộ chuyển đổi gateway 48 cổng FXS GXW4248 (48 máy lẻ thường)

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Japan | Bảo hành: 12 tháng
 2. GXW4232-Card gateway 32 máy lẻ điện thoại analog

  GXW4232-Card gateway 32 máy lẻ điện thoại analog

  0 ₫

  GXW4232-Card gateway  32 máy lẻ điện thoại analog

  Bộ chuyển đổi gateway 32 cổng FXS GXW4232 (32 máy lẻ thường)

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Japan | Bảo hành: 12 tháng
 3. GXW4024-Card tổng đài IP giao tiếp 24 máy lẻ analog

  GXW4024-Card tổng đài IP giao tiếp 24 máy lẻ analog

  0 ₫

  GXW4024-Card tổng đài IP giao tiếp 24 máy lẻ analog

  Bộ chuyển đổi gateway 24 cổng FXS GXW4024 (24 máy lẻ thường)

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Japan | Bảo hành: 12 tháng
 4. GXW4004-Card tổng đài IP giao tiếp 4 máy lẻ analog

  GXW4004-Card tổng đài IP giao tiếp 4 máy lẻ analog

  0 ₫

  GXW4004- Card tổng đài IP  giao tiếp 4 máy lẻ analog 

  Bộ chuyển đổi gateway 4 cổng FXS GXW4004 (4 máy lẻ thường) 

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Japan | Bảo hành: 12 tháng
 5. HT702-Card 2 cổng máy lẻ cho các tổng đài IP

  HT702-Card 2 cổng máy lẻ cho các tổng đài IP

  1.299.000 ₫

  HT702- Card 2 cổng máy lẻ cho các tổng đài IP 

  Bộ chuyển đổi 2 cổng FXS HT702 (2 máy lẻ thường)

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Japan | Bảo hành: 12 tháng
 6. HT704-Card 4 cổng máy lẻ cho các tổng đài IP

  HT704-Card 4 cổng máy lẻ cho các tổng đài IP

  2.899.000 ₫

  HT704-Card 4 cổng máy lẻ cho các tổng đài IP 

   Bộ chuyển đổi 4 cổng FXS HT704 (4 máy lẻ thường)

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Japan | Bảo hành: 12 tháng
 7. GXW4008 - Card tổng đài IP giao tiếp 8 máy lẻ analog

  GXW4008 - Card tổng đài IP giao tiếp 8 máy lẻ analog

  4.999.000 ₫

  GXW4008- Card tổng đài IP  giao tiếp 8 máy lẻ analog

  Bộ chuyển đổi gateway 8 cổng FXS GXW4008 (8 máy lẻ thường)

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Japan | Bảo hành: 12 tháng
 8. GXW4104- Card tổng đài IP giao tiếp 4 đường vào bưu điện PSTN

  GXW4104- Card tổng đài IP giao tiếp 4 đường vào bưu điện PSTN

  5.699.000 ₫

  GXW4104- Card tổng đài IP  giao tiếp 4 đường vào bưu điện PSTN 

  Bộ chuyển đổi gateway 4 cổng FXO GXW4104 (4 trung kế thường)

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Japan | Bảo hành: 12 tháng
 9. GXW4108-Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện PSTN

  GXW4108-Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện PSTN

  7.699.000 ₫

   GXW4108-Card tổng đài IP giao tiếp 8 đường vào bưu điện PSTN

  Bộ chuyển đổi gateway 8 cổng FXO GXW4108 (8 trung kế thường)

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Japan | Bảo hành: 12 tháng
 10. GXW4216 -Card gateway 16 máy lẻ điện thoại analog

  GXW4216 -Card gateway 16 máy lẻ điện thoại analog

  11.999.000 ₫

  GXW4216 -Card gateway  16 máy lẻ điện thoại analog

  Bộ chuyển đổi gateway 16 cổng FXS GXW4216 (16 máy lẻ thường)

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Japan | Bảo hành: 12 tháng

Thứ tự từ 1 tới 10 trong tổng số 11

trên trang
Trang:
 1. 1
 2. 2

Danh sách  Lưới 

Xếp theo chiều giảm dần
Tổng đài hỗ trợ: 1900 9498