Ghi âm máy đơnGhi âm máy đơn (một máy) với khả năng lưu trữ không hạn chế, và bất kỳ kết nối nào (GSM, Analog, …)

(T.1) ghi âm cho đường line thoại thông thường

(T.2) ghi âm cho SIM di động GSM

(T.3) ghi âm cho đường SIP/Trunk

(M.1)ghi âm có thể được thiết lập dựa trên nhiều cách thức và thời gian khác nhau

(S.1,S.2) lưu trữ trực tiếp trên máy không cần sử dụng máy tính và có thể tự động tải lên máy chủ file server nếu có kết nối mạng

(E.1) đường máy nhánh tương tự hoạc máy nhánh IP

Không sản phẩm nào phù hợp với lựa chọn

Tổng đài hỗ trợ: 1900 9498