Đầu ghi hình Samsung

Đầu ghi hình Samsung

10 sản phẩm

trên trang

Danh sách  Lưới 

Xếp theo chiều giảm dần
 1. Đầu ghi hình camera DVR 4 kênh Samsung SRD-470P

  Đầu ghi hình camera DVR 4 kênh Samsung SRD-470P

  0 ₫

  DVR 4 kênh Samsung SRD-470P

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Danh Việt | Bảo hành: 12 tháng
 2. Đầu ghi hình camera DVR 8 kênh Samsung SRD-850P

  Đầu ghi hình camera DVR 8 kênh Samsung SRD-850P

  0 ₫

  DVR 8 kênh Samsung SRD-850P

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Danh Việt | Bảo hành: 12 tháng
 3. Đầu ghi hình camera DVR 16 kênh Samsung SRD-1650P

  Đầu ghi hình camera DVR 16 kênh Samsung SRD-1650P

  0 ₫

  DVR 16 kênh Samsung SRD-1650P

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Korea | Bảo hành: 12 tháng
 4. Đầu ghi hình camera kỹ thuật số SAMSUNG SRD-450

  Đầu ghi hình camera kỹ thuật số SAMSUNG SRD-450

  0 ₫

  Đầu ghi hình camera kỹ thuật số SAMSUNG SRD-450  -  4 CH

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Korea | Bảo hành: 12 tháng
 5. Đầu ghi hình ip 16 kênh SAMSUNG SRD-1610

  Đầu ghi hình ip 16 kênh SAMSUNG SRD-1610

  0 ₫

  Đầu ghi hình ip 16 kênh SAMSUNG SRD-1610: 
  Đầu ghi 16 kênh - 25fps D1 - DVD Quản lý ghi hình 16 Camera Chuẩn nén hình ảnh H.264 Ghi hình D1 (704 x 576) 25fps Dung lượng ổ cứng 6TB (6 x SATA 1TB) Ghi hình trước (30s) và sau (6h) cảnh báo

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Korea | Bảo hành: 18 tháng
 6. Đầu ghi hình ip 16 kênh SAMSUNG SRD-1630D

  Đầu ghi hình ip 16 kênh SAMSUNG SRD-1630D

  0 ₫

  Đầu ghi hình ip SAMSUNG SRD-1630D 16 kênh - 50fps D1 - DVD   Quản lý ghi hình 16 Camera Chuẩn nén hình ảnh H.264 Ghi hình D1 (704 x 576) 50fps Dung lượng ổ cứng 5TB (5 x SATA 1TB)

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Korea | Bảo hành: 18 tháng
 7. Đầu ghi hình ip 16 kênh SAMSUNG SRD-1650D

  Đầu ghi hình ip 16 kênh SAMSUNG SRD-1650D

  0 ₫

  Đầu ghi hình ip 16 kênh SAMSUNG SRD-1650D

  Đầu ghi 16 kênh - 100fps D1 - HDMI - DVD Quản lý ghi hình 16 Camera Chuẩn nén hình ảnh H.264 Ghi hình D1 (704 x 576) 100fps Dung lượng ổ cứng 5TB (5 x SATA 1TB) 2 cổng eSATA mở rộng dung lượng tới 13TB

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Malaysia | Bảo hành: 12 tháng
 8. Đầu ghi hình 16 kênh SAMSUNG SRD-1650

  Đầu ghi hình 16 kênh SAMSUNG SRD-1650

  0 ₫

  Đầu ghi 16 kênh - 100fps D1 - HDMI Quản lý ghi hình 16 Camera Chuẩn nén hình ảnh H.264 Ghi hình D1 (704 x 576) 100fps Dung lượng ổ cứng 6TB (6 x SATA 1TB)

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Korea | Bảo hành: 18 tháng
 9. Đầu ghi hình 16 kênh SAMSUNG SRD-1670D

  Đầu ghi hình 16 kênh SAMSUNG SRD-1670D

  0 ₫

  Đầu ghi 16 kênh - 400fps D1 - HDMI - DVD Quản lý ghi hình 16 Camera Chuẩn nén hình ảnh H.264 Ghi hình D1 (704 x 576) 400fps Dung lượng ổ cứng 5TB (5 x SATA 1TB)

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Korea | Bảo hành: 18 tháng
 10. Đầu ghi hình 16 kênh SAMSUNG SRD-1670

  Đầu ghi hình 16 kênh SAMSUNG SRD-1670

  0 ₫

  Đầu ghi 16 kênh - 400fps D1 - HDMI Quản lý ghi hình 16 Camera Chuẩn nén hình ảnh H.264 Ghi hình D1 (704 x 576) 400fps Dung lượng ổ cứng 6TB (6 x SATA 1TB)

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Korea | Bảo hành: 18 tháng

10 sản phẩm

trên trang

Danh sách  Lưới 

Xếp theo chiều giảm dần
Tổng đài hỗ trợ: 1900 9498