Giỏ hàng

0 sản phẩm 0 ₫

My Cart -

0 sản phẩm
Các danh mục
So sánh các sản phẩm

Không có sản phẩm để so sánh.

Has no content to show!

Đầu ghi hình Digiever

      Linux – hệ điều hành độc lập cho NVR Digiever / Digiever CMS / DigiMobile Bộ mở rộng lưu trữ Digiarray / Video Wall Decoder

 • Hiển thị thời gian thực lên đến 64 kênh
 • Hỗ trợ xuất hình 4K UHD (8MP), 4MP (360fps), Full HD (900fps), HD (1200fps), D1 (1600fps)
 • Khả năng lưu trữ lên đến 96TB với Digiarray for long term recording
 • Hỗ trợ hiển thị trên 2 màn hình đồng thời thông qua cổng HDMI / VGA / DVI-I mà không cần thêm PC
 1. 0 ₫

  Đầu ghi hình camera IP 5 kênh.

  -       Hỗ trợ kết nối tối đa 5 camera IP 

  -       Hỗ trợ 2 ổ cứng dung lượng lưu trữ tối đa lên đến 10TB (Swappable)

  -       Hỗ trợ 2 cổng eSATA

  -       Hỗ trợ các chuẩn: JBOD; RAID 0, 1

  -       Bộ nhớ: 1GB Flash (DOM), 2 GB DDRIII memory

  -       Dung lượng mạng: 150Mbps

  -       Phần mềm quản lý CMS 144 kênh

  -       Kết nối cổng LAN: 1 x Gigabit RJ-45 Ethernet

  -       Kích thước: 246.1 x 114.97 x 164.94 mm

 2. 0 ₫

  Đầu ghi hình camera IP 9 kênh.

  -       Hỗ trợ kết nối tối đa 9 camera IP 

  -       Hỗ trợ 2 ổ cứng dung lượng lưu trữ tối đa lên đến 10TB (Swappable)

  -       Hỗ trợ 2 cổng eSATA

  -       Hỗ trợ các chuẩn: JBOD; RAID 0, 1

  -       Bộ nhớ: 1GB Flash (DOM), 2 GB DDRIII memory

  -       Dung lượng mạng: 150Mbps

  -       Phần mềm quản lý CMS 144 kênh

  -       Hiển thị LED: HDD 1, HDD 2, eSATA, LAN

  -       Kết nối 3 cổng USB 2.0

  -       Kết nối cổng Lan: 1 x Gigabit RJ45 Ethernet

  -       Kích thước: 246.1 x 114.97 x 164.94 mm

 3. 0 ₫

      Đầu ghi hình camera IP 12 kênh.

  -       Hỗ trợ kết nối tối đa 12 camera IP 

  -       Hỗ trợ 2 ổ cứng dung lượng lưu trữ tối đa lên đến 10TB (Swappable)

  -       Hỗ trợ 2 cổng eSATA

  -       Hỗ trợ các chuẩn: JBOD; RAID 0, 1

  -       Bộ nhớ: 1GB Flash (DOM), 2 GB DDRIII memory

  -       Dung lượng mạng: 150Mbps

  -       Phần mềm quản lý CMS 144 kênh

  -       Hiển thị LED: HDD 1, HDD 2, eSATA, LAN

  -       Hỗ trợ 3 cổng USB 2.0

  -       Nút nhấn: Nguồn (Power), USB backup

  -       Kích thước: 246.1 x 114.97 x 164.94 mm

 4. 0 ₫

    Đầu ghi hình camera IP 16 kênh

  -       Hỗ trợ kết nối tối đa 16 camera IP 

  -       Hỗ trợ 2 ổ cứng dung lượng lưu trữ tối đa lên đến 10TB (Swappable)

  -       Hỗ trợ 2 cổng eSATA

  -       Hỗ trợ các chuẩn: JBOD; RAID 0, 1

  -       Bộ nhớ: 1GB Flash (DOM), 2 GB DDRIII memory

  -       Dung lượng mạng: 150Mbps

  -       Phần mềm quản lý CMS 144 kênh

  -       Hiển thị LED: HDD 1, HDD 2, eSATA, LAN

  -       Kết nối cổng LAN: 1 x Gigabit RJ45 Ethernet

  -       Kết nối 3 cổng USB 2.0

  -       Nút nhấn: Power (nguồn), USB backup

  -       Kích thước: 246.1 x 114.97 x 164.94 mm

 5. 0 ₫

      Đầu ghi hình camera IP 25 kênh

  -       Hỗ trợ kết nối tối đa 25 camera IP 

  -       Hỗ trợ 2 ổ cứng dung lượng lưu trữ tối đa lên đến 10TB (Swappable)

  -       Hỗ trợ 2 cổng eSATA

  -       Hỗ trợ các chuẩn: JBOD; RAID 0, 1

  -       Bộ nhớ: 1GB Flash (DOM), 2 GB DDRIII memory

  -       Dung lượng mạng: 150Mbps

  -       Hiển thị LED: HDD 1, HDD 2, eSATA, LAN

  -       Kết nối 3 cổng USB 2.0

  -       Nút nhấn: Power (nguồn), USB backup

  -       Phần mềm quản lý CMS 144 kênh

  -       Kích thước: 246.1 x 114.97 x 164.94 mm

 6. 0 ₫

       Đầu ghi hình camera IP 32 kênh.

  -       Hỗ trợ kết nối tối đa 32 camera IP 

  -       Hỗ trợ 2 ổ cứng dung lượng lưu trữ tối đa lên đến 10TB (Swappable)

  -       Hỗ trợ 2 cổng eSATA

  -       Hỗ trợ các chuẩn: JBOD; RAID 0, 1

  -       Bộ nhớ: 1GB Flash (DOM), 2 GB DDRIII memory

  -       Dung lượng mạng: 150Mbps

  -       Hiển thị LED: HDD 1, HDD 2, eSATA, LAN

  -       Hỗ trợ 3 cổng USB 2.0

  -       Nút nhấn: Power (nguồn), USB backup

  -       Phần mềm quản lý CMS 144 kênh

  -       Kích thước: 246.1 x 114.97 x 164.94 mm

 7. 0 ₫

   Đầu ghi hình camera IP 5 kênh

  -       Hỗ trợ kết nối tối đa 5 camera IP 

  -       Hỗ trợ 4 ổ cứng dung lượng lưu trữ tối đa lên đến 12TB (Swappable)

  -       Hỗ trợ 2 cổng eSATA

  -       Hỗ trợ các chuẩn: JBOD; RAID 0, 1, 5

  -       Bộ nhớ: 1GB Flash (DOM), 2 GB DDRIII memory

  -       Dung lượng mạng: 150Mbps

  -       Hiển thị LED: HDD 1, HDD 2, HDD 3, HDD 4, eSATA, LAN

  -       Hỗ trợ 3 ổ cứng USB 2.0

  -       Nút nhấn: Power (nguồn), USB backup

  -       Phần mềm quản lý CMS 144 kênh

  -       Kích thước: 245.8 x 205.3 x 184.94 mm

 8. 0 ₫

   Đầu ghi hình camera IP 9 kênh

  -       Hỗ trợ kết nối tối đa 9 camera IP 

  -       Hỗ trợ 4 ổ cứng dung lượng lưu trữ tối đa lên đến 12TB (Swappable)

  -       Hỗ trợ 2 cổng eSATA

  -       Hỗ trợ các chuẩn: JBOD; RAID 0, 1, 5

  -       Bộ nhớ: 1GB Flash (DOM), 2 GB DDRIII memory

  -       Dung lượng mạng: 150Mbps

  -       Hiển thị LED: HDD 1, HDD 2, HDD 3, HDD 4, eSATA, LAN

  -       Kết nối 3 cổng USB 2.0

  -       Kết nối cổng LAN: 1 x Gigabit RJ45 Ethernet

  -       Nút nhấn: Power (nguồn), USB backup

  -       Phần mềm quản lý CMS 144 kênh

  -       Kích thước: 245.8 x 205.3 x 184.94 mm

 9. 0 ₫

   Đầu ghi hình camera IP 12 kênh

  -       Hỗ trợ kết nối tối đa 12 camera IP 

  -       Hỗ trợ 4 ổ cứng dung lượng lưu trữ tối đa lên đến 12TB (Swappable)

  -       Hỗ trợ 2 cổng eSATA

  -       Hỗ trợ các chuẩn: JBOD; RAID 0, 1, 5

  -       Bộ nhớ: 1GB Flash (DOM), 2 GB DDRIII memory

  -       Dung lượng mạng: 150Mbps

  -       Hiển thị LED: HDD 1, HDD 2, HDD 3, HDD 4, eSATA, LAN

  -       Kết nối 3 cổng USB 2.0

  -       Kết nối cổng LAN: 1 Gigabit RJ45 Ethernet

  -       Nút nhấn: Power (nguồn), USB backup

  -       Phần mềm quản lý CMS 144 kênh

  -       Kích thước: 245.8 x 205.3 x 184.94 mm

 10. 0 ₫

  Đầu ghi hình camera IP 16 kênh

  -       Hỗ trợ kết nối tối đa 16 camera IP 

  -       Hỗ trợ 4 ổ cứng dung lượng lưu trữ tối đa lên đến 12TB (Swappable)

  -       Hỗ trợ 2 cổng eSATA

  -       Hỗ trợ các chuẩn: JBOD; RAID 0, 1, 5

  -       Bộ nhớ: 1GB Flash (DOM), 2 GB DDRIII memory

  -       Dung lượng mạng: 150Mbps

  -       Hiển thị LED: HDD 1, HDD 2, HDD 3, HDD 4, eSATA, LAN

  -       Kết nối 3 cổng USB 2.0

  -       Kết nối cổng LAN: 1 x Gigabit RJ45 Ethernet

  -       Phần mềm quản lý CMS 144 kênh

  -       Kích thước: 245.8 x 205.3 x 184.94 mm