Cầu hội nghị âm thanh

 

Cầu hội nghị âm thanh(T.1,T.2,T.3,T.4,E.1,E.2,E.3) Hội nghị âm thanh sử dụng bất kỳ loại điện thoại nào: điện thoại tương tự, điện thoại IP, điện thoại di động, ..từ bất kỳ nơi đâu có kết nối mạng (PSTN, IP). Chỉ cần quay số (điện thoại) tới số phòng họp được thiết lập

(M.1) Chủ tọa điều kiển hội nghị như mở tiếng, tắt tiếng, …

(R.1) Ghi âm nội dung hội nghị

Không sản phẩm nào phù hợp với lựa chọn

Tổng đài hỗ trợ: 1900 9498