Giải pháp lắp đặt tổng đài điện thoại kỹ thuật số


Trước khi bạn tiến hành lắp đặt tổng đài điện thoại kỹ thuật số, chúng ta hãy dành thời gian phân biệt hệ thống tổng đài điện thoại kỹ thuật số từ hệ thống điện thoại tương tự.

Thuật ngữ "tương tự hệ thống tổng đài điện thoại đề cập đến hệ thống lắp đặt tổng đài điện thoại truyền thống của bạn mà sử dụng dây để truyền tín hiệu bằng giọng nói. Mục đích duy nhất của nó là làm cho thông tin liên lạc bằng giọng nói có thể, do đó chức năng của nó được giới hạn giữ cuộc gọi, tắt tiếng, gọi lại và quay số nhanh.

Hệ thống lắp đặt tổng đài điện thoại kỹ thuật số: Công nghệ đa năng

Mặt khác, hệ thống tổng đài điện thoại kỹ thuật số có khả năng hoàn toàn bỏ qua các mạch điện thoại tiêu chuẩn. Thiết bị cầm tay kỹ thuật số thông thường cung cấp một địa chỉ IP (Internet Protocol) giao diện cho phép hệ thống lắp đặt tổng đài điện thoại tích hợp các tính năng khác như thư thoại và hội nhập với fax email, thư thoại để sao chép tin nhắn SMS, một khách hàng máy tính để bàn và bấm vào để quay số.

Một số hệ thống lắp đặt tổng đài điện thoại kỹ thuật số dựa trên phần mềm và hoàn toàn phụ thuộc vào mạng IP. Những người khác có thể được tích hợp với phần cứng tương tự bằng cách sử dụng một bộ chuyển đổi. Hầu hết các công ty những ngày thích một cách tiếp cận dựa trên phần mềm hoàn toàn kỹ thuật số với hệ thống tổng đài điện thoại của họ để loại bỏ các dây cáp cồng kềnh và phần cứng mà chi phí rất nhiều tiền để cấu hình và nâng cấp.

 

VoIP: Tương lai của hệ thống lắp đặt tổng đài điện thoại kỹ thuật số

VoIP (Voice over Internet Protocol) là một hệ thống lắp đặt tổng đài điện thoại kỹ thuật số mà làm cho nó có thể cho bạn kết hợp giọng nói và truyền dữ liệu qua một mạng duy nhất. Nó là đi đầu trong việc truyền thông hợp nhất một thực tế cho nơi làm việc, với khả năng tích hợp tất cả các ứng dụng kinh doanh và thông tin liên lạc của bạn, cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả của công ty bạn và năng suất.

Dựa trên đám mây tổng đài điện thoại VoIP là một lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ không có đủ không gian cho một máy chủ tại chỗ cho mạng VoIP của họ. Chi phí trả trước cho điện toán đám mây dựa trên VoIP là ít hơn so với một hệ thống lắp đặt tổng đài điện thoại truyền thống. Hơn nữa, chi phí hàng tháng cho dịch vụ cũng thấp hơn đáng kể. Một hệ thống lắp đặt tổng đài điện thoại VoIP là một trong những khả năng mở rộng, có nghĩa là nó có thể dễ dàng mở rộng như công ty của bạn phát triển. Nâng cấp dịch vụ là dựa trên phần mềm, tạo ra ít rắc rối và phát sinh chi phí thấp hơn. Điều này có nghĩa rằng ngay cả các doanh nghiệp nhỏ có thể tận dụng các tính năng như tự động viên, hội nghị truyền hình, và quản lý công việc.

Bạn nên lắp đặt một hệ thống tổng đài điện thoại kỹ thuật số?

Có, bạn nên! Tiến bộ công nghệ đã làm cho hệ thống lắp đặt điện thoại kỹ thuật số lựa chọn tốt nhất cho các doanh nghiệp. Họ dễ dàng để cài đặt và nâng cấp, mất ít không gian, và có thể làm giảm hóa đơn hàng tháng của bạn.

Có rất nhiều hệ thống lắp đặt điện thoại kỹ thuật số để lựa chọn. Một khi bạn đã đánh giá nhu cầu kinh doanh của bạn, bạn có thể xem xét một cách cẩn thận mà hệ thống và cung cấp dịch vụ để đi cho.