Hướng dẫn sử dụng Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TEB308, KX-TES824

Hướng dẫn sử dụng Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TEB308, KX-TES824


Hướng dẫn sử dụng Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TEB308, KX-TES824, KX-TA308, KX-TA616, Thông số kỹ thuật và chức năng của tổng đài điện thoại KX-TEB308, DVIT chuyên cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống tổng đài điện thoại

1 . Gọi nội bộ .

- Nhấc máy -> nhấn số nội bộ ( hay phím DSS tương ứng với số nội bộ đã lưu) - > Nói chuyện

2 . Gọi ra ngoài .

- Nhấc máy -> Nhấn số ( 0/9 ) -> số điện thoái cần gọi

3 . Gọi bằng Account code .

Nhấc máy --> Nhấn 9** ( account code ) --> Số điện thoại cần gọi

4 . Rước cuộc gọi ( Call Pickup )

Plant 1 : Rước trực tiếp : Nhấc máy --> bấm 4 + EXT No --> Nói chuyện

Rước theo nhóm : Nhâc máy --> bấm 40 --> Nói chuyện

Plant 2 ,3 : Rước trực tiếp : Nhấc máy --> bấm #4 + EXt No --> Nói chuyện

Rước theo nhóm : Nhấc máy --> bấm # 40 --> Nói chuyện

5 . Chuyển cuộc goi .

+ Chuyển nội bộ : Đang nói chuyện nhấn Transfer / Flash / Hookswitch --> Số EXt No --> Nói chuyện

+ Chuyển trên đuờng CO Đang nói chuyện nhấn Transfer --> Bấm 9 ---> Số điện thoai cần chuyển

6 . Call Forwarding

All call :Tất cả các cuộc gọi đên sẽ Forward đến một máy được gán

- Set : Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 1 --> EXT No --> # gác máy

Cancel : Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy

Busy/ No answer .Bận hoặc không trả lơi sẽ Forward đên một máy khác đuợc gán

Set :Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 2 --> EXT No --> # --> gác máy

Cancel : Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy

+ To outside CO line.Cuộc gọi sẽ được Forward trên đường CO đến mọt máy cố định hay di động

- Set : Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> 3 -> 9/0 --> số điện thoại --> # --> gác máy

Cancel : Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy

7. Chống làm phiền DND: sẽ không có chuông đổ khi gọi đến.

- Set :Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 4 --> EXT No --> # --> gác máy

- Cancel : Nhấc máy ----> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy

8 .Tự động gọi lại khi máy bận.

- Khi gọi tới máy lẻ đang bận----> 6 -----> Cúp máy

9. Khoá máy lẻ.

- Lock : Nhấc máy bấm 77 -> Password -> Password -> # -> gác máy

Unlock : Nhấc máy bấm 77 -> Password -> # -> gác máy

10. Xoá cài đặt chức năng ơ máy con .

- Nhấc máy ---> 79 --> # --> gác máy

11 Đàm thoại hội nghị .

- Nhấc máy ---> bấm 9 --> số điện thoai --> nói chuyện --> bấm CONF/Flash/ --> bấm số EXT No --> Nói chuyện --> bấm CONF/Flash ---> bấm số 3 -->3 người nói chuyện cùng lúc.

12 .Ghi âm bản tin DISA.(Phải có máy KX-T 7730)

Ghi âm.

- Program --> 9 --> 1 --> OGM no ( có 8 OGM từ OGM1 --> OMG8) --> Record (đọc lơi chào) ---> Store (lưu)

Nghe lại

- Program ---9 --> 2 ---> OGM No (tư 1-8)

13 .Báo thức trên máy lẻ

- Cài đặt báo thức tại vị trí máy lẻ .

+ Set : Nhấc máy --> bấm 76 --> Giờ 00: Phút 00 --> 0 AM/ 1 PM--->1 một lần. 2 hàng ngay --> #

+ Cancel : Nhấc máy ---> bấm 76 ----> 2 ---> #

Cài đặt báo thức cho máy lẻ từ bàn trực.

+ Set : Nhấc máy --> bấm 764 --> số EXT No --> 76-->Giờ 00:Phút 00--> 0 AM/ 1PM --> 1 một lần .2 hàng ngày --> #

+ Cancel : Nhấc máy ---> bấm 764 ---> số EXT No # --> 762 --> #
 


Mọi vấn đề về tổng đài điện thoại cần giải đáp xin liên hệ: Minhkt - 0918 999 601 ! Trân trọng!

Tổng đài hỗ trợ: 1900 9498