1.   KHỞI ĐỘNG                            

1.1 Kiểm tra mục Cung cấp

Hãy chắc chắn rằng bạn có các mục cung cấp với DVR của bạn sau. Nếu một trong những mặt hàng bị thiếu hoặc bị hư hỏng, thông báo cho nhà cung cấp của bạn ngay lập tức.

QuickManual:

1 Piece

CD (User Manual & Software):

1 Piece

12V D/C Adaptor & Power Cable:

1 Set

IR Remote Controller or USB Mouse:

1 Piece

Rubber Mount:

1 Set

 

1.2  User Login (đăng nhập hệ thống )

          1) Sau khi bật hệ thống, cửa sổ đăng nhập sẽ xuất hiện. 
2) Nhấp vào biểu tượng bàn phím để gọi bàn phím ảo và mật khẩu đầu vào. 
Mặc định USER ID và mật khẩu là "ADMIN" và "1234". Người sử dụng quản trị là hoàn toàn kiểm soát hệ thống DVR.

1.3 Startup Wizard

Ở lần khởi động đầu tiên, Startup Wizard sẽ tự động bật lên. Người dùng có thể mở Startup 
Màn hình cài đặt bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào Startup Wizard  trên thanh công cụ.

1 - Language and Date/Time

Chọn ngôn ngữ dựa trên khu vực của bạn. Thiết lập một thời gian thiết lập / ngày thích hợp dựa trên múi giờ của bạn.

2 - HDD Format and Record Setting

Chọn ổ cứng định dạng. Người dùng chỉ có thể thiết lập độ phân giải / fps / chất lượng cho tất cả các kênh.

3 - Network Setting and Finish

Chọn Loại mạng và IP Địa chỉ đầu vào và thiết lập tương ứng cho DVR. Sau đó nhấn Finish để thoát khỏi Startup Wizard

 

1.4  Quick Setup

Cài đặt nhanh là để giúp người dùng thực hiện cấu hình dễ dàng để ghi lại độ phân giải, tốc độ ghi, chế độ ghi âm, ghi âm chất lượng và ghi lại thời gian dựa trên dung lượng của các ổ cứng được cài đặt.

 

1) Vào thanh công cụ [MENU> RECORD 
SETUP] và chọn [QUICK SETUP] 

2) Đầu vào [ngày mong muốn], sau đó hệ thống tối ưu điều chỉnh giá trị thiết lập đầy đủ 
và cho thấy "Thời gian ghi" dựa 
vào khả năng của ổ cứng cài đặt

Chú ý: Thời gian tính bằng cách ghi Quick Setup là chỉ để tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế.

2.   HỆ ĐIỀU HÀNH                      

2.1 Sử dụng thanh công cụ

Di chuyển con trỏ chuột đến thấp một phần của màn hình để mở ẩn thanh công cụ. Sau đó, nó cho thấy hệ thống menu thiết lập như MENU, STARTUP WIZARD, DISPLAY, PTZ, RECORD KHẨN CẤP, SAO LƯU, XEM LẠI, TÌM KIẾM và SHUTDOWN.

 

2.2 dùng Pop-Up menu 
Nhấp vào nút chuột phải để mở menu pop-up.

 

DISPLAY
> Chọn chế độ hiển thị kênh

 SEQUENCE 
> Màn hình hiển thị tuần tự thay đổi 
ZOOM
> Kỹ thuật số zoom các hình ảnh sống 
Freeze
> Tạm dừng hình ảnh trực tiếp

 ADD BOOKMARK

 > Thêm hình ảnh hiện tại để đánh dấu 
TÌM KIẾM

 >Tìm kiếm hình ảnh ghi

 PTZ
> Chế độ PTZ

GHI INFO

> Hiển thị trạng thái ghi âm DVR 
MENU 
> Menu chính để thiết lập hệ thống

 

2.3 Chế độ hiển thị

Người dùng có thể chọn chế độ hiển thị bằng cách sử dụng thanh công cụ hoặc menu pop-up.

Các hình ảnh có thể được nhìn thấy trên tốc độ thời gian thực bằng 1, 4, 9, 16 màn hình chia nhỏ.

2.4 Tìm kiếm và chế độ Playback

Người dùng có thể nhấp vào biểu tượng / Tìm kiếm lại trên các thanh công cụ để phát lại các video clip mới nhất và tìm kiếm hình ảnh được

ghi lại bằng cách chọn ngày và thời gian trên lịch.

2.5 Chế độ sao lưu nhanh

Người dùng có thể dễ dàng lưu trữ hình ảnh video dưới chế độ phát lại. 

1) Sau khi nhấn [ENTER] nút trên bảng điều khiển phía trước để thiết lập "bắt đầu" thời gian ", sao lưu nhanh.
Bắt đầu "tin nhắn được hiển thị trên màn hình. 
 
2) Nhấn cùng [ENTER] nút một lần nữa để thiết lập "kết thúc" thời gian. 
3) Sao lưu cửa sổ sẽ hiển thị, sau đó, chọn phương tiện sao lưu như USB CD / DVD hoặc USB 
ổ USB và thực hiện lưu trữ.

  3.   CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Cấu trúc của thiết lập hệ thống bao gồm 6 mục như dưới đây.

  4.   HOẠT ĐỘNG TRÊN WEB               

Hệ thống này được trang bị với xây dựng trong máy chủ web, do đó, người dùng có thể được kết nối với hệ thống bằng cách

truy cập trình duyệt web để theo dõi trực tiếp, xem lại hoặc cấu hình từ xa.

                             Thiết lập trong trình duyệt web IE

1) vào địa chỉ IP hoặc địa chỉ mac. 
(ví dụ, http://trithanh.cctv-link.net.) 

2) ID người dùng và mật khẩu vào nhập được Đăng nhập Trang. 
Sau khi đăng nhập, tải về và cài đặt tập tin ActiveX. 

Mặc định USER ID và mật khẩu là 
"Admin" và "1234", tương ứng.     

 

[Từ xa Cấu hình] 

1) Nhấn vào nút [Thiết lập] trên cùng của cửa sổ. 

2)Từ xa có thể thực hiện cài đặt đầy đủ của hệ thống. 

Chỉ adin mới có toàn quyền cấu hinh.

  5.   ezP2P Cloud                              

ezP2P Service Cloud là một hệ thống quản lý video dựa trên đám mây mà không cần bất kỳ thiết lập mạng lưới phức tạp. Nó rất đơn giản!

1) Tạo tài khoản của riêng bạn tại ezP2P Mây 
Server (www.ezp2p.com) 

2) Kết nối DVR của bạn với internet, và bật ezP2P Dịch vụ trong Network Setup Menu. 

3) Đăng nhập ezP2P Mây Website. Bạn có thể xem trước hình ảnh thu nhỏ của mỗi DVR đăng ký và thưởng thức giám sát trực tiếp ngay lập tức chỉ bằng một cú click chuột.

 

  6. REMOTE SOFTWARE                   

CMS (hệ thống quản lý trung tâm) là một giải pháp quản lý tập trung mạnh mẽ cho người sử dụng cung cấp đầy đủ linh hoạt

để kiểm soát toàn bộ hệ thống qua mạng, và bao gồm 4 phân hệ chức năng, giám sát hệ thống, hình ảnh hiển thị, E-Map và cấu hình hệ thống.

• Max. 180 kênh thời gian thực 
Giám sát 
• Lên đến 5 Màn hình trên một đơn P / C Workstation 
• Sao lưu lịch qua mạng 
• Tính năng Nhân bản để tạo các 
Windows riêng biệt. 
• nhiều lớp E-Map Editor

 

  7.   MMS (Mobile Viewer by Smart Phone)

MMS là phần mềm xem điện thoại di động cho phép người dùng xem hình ảnh video từ các DVR trên điện thoại di động.

Bằng cách cài đặt phần mềm MMS tương ứng trên điện thoại di động, người dùng có thể xem hình ảnh video trực tiếp và phát lại thông qua WiFi hoặc 3G.

7.1 iPhone, iPad và iPod Touch

Phần mềm MMS cho iOS được đăng ký tại "App Store tại Mỹ", do đó bạn có bạn có thể tải phần mềm qua appstore với tài khoải của bạn [SmartViewerPro]

 

7.2 -  Điện thoại androi google 

Phần mềm MMS cho điện thoại Android của Google được đăng ký tại "Play Store". Bạn có thể tải phần mềm với bất kỳ tài khoản nào của google.