Cài phần mền cho Iphone

1 )   Chọn mục Appstore, vào mục tìm kiếm gõ KMCS2, từ khóa sẽ hiện ra như hình số 2.

Ta chọn vào dòng từ khóa

 

2)   Sau khi chọn vào từ khóa màn hình sẽ hiển thị phần mền để cài đặt như hình bên dưới

 

 

3) Ta chọn Install (cài đặt ) để bắt đầu cài đặt phần mềm ( như hình trên). Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất màn

màn hình sẽ hiện ra biểu tượng         . Ta chọn vào biểu tượng để mở phần mền. Sau khi chọn vào biểu tượng màn

hình hiện ra như bên dưới.

 

 

 

 

4) Ta chọn vào biểu tượng  đánh dấu như trên hình vẽ để vào mục cấu hình cho đầu ghi mới.

5) Hình ảnh bên trên là giao diện để ta cấu hình đầu ghi mới.

 

Site Name: Ta gõ tùy ý ( dễ nhớ)

IP/Address: xxxx.dyndns.tv

Port: 9010 (hoặc TCP port trên đầu ghi)

User: admin ( hoặc user đăng nhập vào đầu ghi)

User password: password đăng nhập vào đầu ghi (mặc định: 1234

6) Sau khi nhập thông số hoàn tất, ta chọn biểu tượng góc trên bên phải như đánh dấu trên hình ảnh để

lưu cấu hình vừa rồi.

7) Để xem hình ảnh ta chỉ việc chọn vào địa chỉ ta vừa cấu hình. Màn hình sẽ hiện ra như bên dưới