Tổng đài điện thoại Telkom là một đối tác tin cậy của Siemens


Tổng đài điện thoại Telkom là một trong những đối tác tin cậy của Siemens dịch vụ kinh doanh điện thoại từ năm 1999. Telkom và các đơn vị hệ thống kinh doanh của Siemens Limited được liên kết đến cung cấp các dịch vụ kinh doanh qua điện thoại cho các khách hàng thương mại và doanh nghiệp lớn. Đây là một quan hệ đối tác thực hiện ở tầm chiến lược bởi hai gã khổng lồ của ngành công nghiệp viễn thông.

 

Tổng đài điện thoại Siemens đã làm việc chặt chẽ và cực kỳ hạnh phúc với Telkom trong phân khúc thị trường khác trong nhiều năm. Quan hệ đối tác, kinh doanh dưới ngọn cờ của Giải pháp Telkom hệ thốngtổng đài kinh doanh, được thành lập tháng 5 1998. Siemens cung cấp sản phẩm tổng đài , hỗ trợ và cho vay kinh nghiệm cao cấp lắp đặt tổng đài và dịch vụ cho quan hệ đối tác, trong khi Telkom cung cấp các dòng. 
Tổng đài Siemens cung cấp cho khách hàng Telkom với Siemens là sản phẩm tổng đài điện thoại hàng đầu, các hệ thống HiPath 3000 và 4000 và các sản phẩm giá trị gia tăng bao quanh nó. Tổng số gói tổng đài HiPath có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu thông tin liên lạc kinh doanh cần thiết của khách hàng doanh nghiệp và Telkoms thương mại lớn.

 

Về cơ bản có hơn 200 tập đoàn lớn ở Nam Phi được hưởng lợi từ loại công nghệ tổng đài  cao cấp và lần lượt những người có yêu cầu nhiều trang web cho nhiều hơn một cài đặt và do đó quan hệ đối tác Telkom / Siemens cuối cùng này của thị trường tổng đài điện thoại có thể cung cấp kiểm toán viễn thông cao cấp theo yêu cầu của các ứng dụng ở cấp độ này. 
Hiện nay quan hệ đối tác này bao gồm một đại lý quốc gia và Đại lý mạng, xuất khẩu của các giải pháp tổng đài điện thoại vào châu Phi Châu Phi và một liên minh với Telkom cho việc cung cấp, lắp đặt và bảo trì của giọng nói HiPath tổng đài và giải pháp dữ liệu và thiết bị truyền hình hội nghị.

Tổng đài điện thoại Telkom kinh doanh

Thông qua các liên minh Telkom Siemens có thể cung cấp tổng đài điện thoại một điểm duy nhất của trách nhiệm với triết lý "một cửa". Điều này là cực kỳ quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn quan tâm đến / hoạt động kinh doanh vừa và nhỏ. Khách hàng bây giờ chỉ có một điểm tham khảo chứ không phải là như đã xảy ra trong quá khứ, bị buộc phải đối phó với Telkom trên một mặt và sản phẩm tổng đài nhà cung cấp mặt khác.Liên minh có thể cung cấp tất cả các tổng đài  Siemens và Telkom sản phẩm và dịch vụ cần thiết cho một giải pháp trong một gói đơn lẻ.

Tổng đài điện thoại Siemens Dịch vụ sao lưu:

Tổng đài điện thoại dịch vụ Siemens cung cấp cho nhiều hơn chỉ là một kỹ thuật viên sẽ kiểm tra lỗi. Kỹ thuật lĩnh vực tổng đài điện thoại của chúng tôi được hỗ trợ bởi một trung tâm hỗ trợ kỹ thuật của Siemens đó, lần lượt, được hỗ trợ bởi trung tâm hỗ trợ kỹ thuật quốc tế của chúng tôi tại Brussels. Trung tâm hỗ trợ tổng đài điện thoại này có một cơ sở dữ liệu trên toàn thế giới với các giải pháp gộp từ Siemens kinh nghiệm toàn cầu cho phép chúng tôi kêu gọi các cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Đức và Hoa Kỳ nếu cần thiết.