Nếu lắp đặt tổng đài VoIP hợp lý thì đó là giải pháp tốt cho doanh nghiệp


Không có gì phải nghi ngờ rằng lắp đặt tổng đài Voice over Internet Protocol đã trở thành một công cụ tiêu chuẩn cho nhiều công ty. Đó là do lời hứa của mình về chi phí thấp hơn và khả năng mở rộng đáng kể phạm vi của những gì bạn có thể làm với viễn thông của bạn. Nhưng thường xuyên bạn đã kết nối một cuộc gọi VoIP, chỉ để có nó bị jitter, tụt hậu hoặc độ trễ ... hoặc thậm chí không kết nối ở tất cả?Có thể, bạn đang gật đầu của bạn ngay bây giờ. Đó là bởi vì việc này tiếp tục với dịch vụ VoIP, làm cho một con riêng đầu đỏ của toàn bộ khái niệm.

 

Tổng đài VoIP tiếp tục thống trị bởi vì khi thực hiện đúng, nó cung cấp chất lượng cuộc gọi đó là mỗi bit như là tốt như của một, mạch đồng ổ cứng máy tính. Bí quyết là bạn cần phải chắc chắn rằng mỗi khi bạn nhấc điện thoại lên, chất lượng cuộc gọi của bạn là luôn tốt mà.

Tuy nhiên, trong khi cung cấp dịch vụ của bạn sẽ cho bạn biết rằng đây là những gì bạn có thể mong đợi, bạn có thể vẫn có một lo lắng ẩn ở phía sau việc lắp tổng đài của bạn. Nhưng nếu các nhà cung cấp dịch vụ nói nó sẽ làm việc hoàn hảo, làm thế nào đôi khi tôi kết nối cuộc gọi qua VoIP, chất lượng là nghèo ...

 

Có, nó sẽ xảy ra. Những lý do chủ yếu rơi vào ba thiếu sót khi lắp đặt tổng đài VoIP:

  • Dịch vụ VoIP được thực hiện với thẩm định trước khi cài đặt hạn chế về mạng và văn phòng môi trường hoàn chỉnh
  • Sử dụng các thiết bị VoIP không đạt tiêu chuẩn như cổng, phương tiện kết nối và bộ định tuyến
  • Không đầy đủ hoặc không có đánh giá kết quả sau khi thực hiện cuộc gọi

Đánh giá là tuyệt đối quan trọng bởi vì các mạng dữ liệu không được thiết kế để mang lưu lượng thoại.Internet đã luôn luôn làm việc trên khái niệm về "nỗ lực tốt nhất", với dữ liệu 'bình thường', nó không quan trọng nếu một số phần của một tập tin đến sau khi những người khác, trong bất kỳ trật tự cũ. Với giọng nói (hoặc video), mất một số bộ phận và đột nhiên bạn phát triển một kỹ thuật số và truyền thông nói lắp đi ra ngoài cửa sổ là những điều cần lưu ý khi lắp đặt tổng đài điện thoại VoIP.

Các loại vấn đề khi lắp tổng đài có nhiều khả năng đối đầu với nhỏ để kinh doanh vừa hơn là họ sẽ tấn công các tập đoàn lớn (mặc dù đây là những xa miễn dịch). Đó là bởi vì lắp tổng đài các mạng SMB thường không có năng lực thông qua các công ty lớn hơn thưởng thức. Khi tham gia vào tài khoản mà lưu lượng VoIP sử dụng hơn khoảng 10 lần công suất hơn lưu lượng truy cập dữ liệu ... tốt, bạn không cần phải là một kỹ sư mạng để đánh giá cao như thế nào mà chuyển thành chất lượng cuộc gọi tinh ranh.

Thêm vào một số tắc nghẽn, chẳng hạn như các cuộc gọi đồng thời hoặc chỉ đơn giản là sự kết hợp của dữ liệu và giọng nói đi vào cùng một đường ống, và điều này có thể rất nhanh chóng đi hình quả lê. 

Là nó chỉ là một vấn đề băng thông, sau đó của tổng đài ? Băng thông chắc chắn là cảng đầu tiên của cuộc gọi, nhưng có nhiều điều hơn thế. Một đánh giá đơn thuần khả năng như một thước đo khả năng đối với bất kỳ mạng nào đó để thực hiện các cuộc gọi VoIP hoàn hảo chỉ là điểm khởi đầu. Nếu các cuộc gọi của bạn là phải luôn tốt (và chỉ xuất sắc là tốt), nhà cung cấp dịch vụ của bạn phải chứng minh sự hiểu biết về sự cần thiết cho một đánh giá mạng lưới trực tiếp của toàn bộ đường dẫn mạng LAN và WAN. Đây là một điểm cần thiết đầu tiên trong sự hiểu biết mạng lưới sẵn sàng để thực hiện thành công lắp đặt tổng đài VoIP - hoặc bất kỳ ứng dụng phương tiện truyền thông thời gian thực, cho rằng vấn đề.

Cung cấp dịch vụ của bạn hoàn toàn nên bắt đầu với quá trình phân tích kỹ lưỡng mạng lắp đặt tổng đài của bạn. Nếu tổng đài VoIP sẽ không bay, không có điểm trong 'đầu tư' trong nó, tất cả chúng ta biết rằng trừ khi một cuộc gọi rõ ràng, độ trễ và jitter-miễn phí, nó chỉ đơn giản là không đủ tốt để giao tiếp hơn.

Một phần quan trọng của thành công là thiết bị tại chỗ sử dụng để chấm dứt các cuộc gọi thoại qua mạng viễn thông cung cấp dịch vụ của bạn. Nhiều nhà cung cấp tổng đài sử dụng bộ định tuyến dữ liệu giá rẻ và các cổng, với tranh (nhiều người sử dụng cùng một kênh) phương tiện kết nối tiết kiệm chi phí. Đơn giản chỉ cần đặt, điều này gây ra chất lượng cuộc gọi kém.

Một khi nó được thành lập mạng có thể xử lý nó và hệ thống tổng đài VoIP của bạn được đặt ra, nó phải là căng thẳng thử nghiệm, liên tục theo dõi với thiết bị thăm dò tại chỗ và quản lý để đảm bảo hiệu suất phù hợp. 
Sau khi tất cả, trong số những lợi ích của công nghệ kỹ thuật số lắp đặt tổng đài là hồ sơ được tạo ra như một điều tất yếu, những cung cấp các dữ liệu cần thiết để hiểu những gì đang xảy ra và làm thế nào - nguyên liệu để xác định và loại bỏ bất kỳ thách thức trước khi họ làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bạn.