Tìm kiếm những gì cho tổng đài điện thoại?


Đối với một trung tâm cuộc gọi, hệ thống tổng đài điện thoại là động lực chính chạy các doanh nghiệp. Đây là đầu tư quan trọng thứ hai, bên cạnh đào tạo chuyên ngành cho người lao động. Một hệ thống tổng đài điện thoại tuyệt vời giúp một trung tâm cuộc gọi kết nối tốt với khách hàng và tạo ra doanh thu.

Mục tiêu cho bất kỳ hệ thống lắp đặt tổng đài điện thoại trung tâm gọi là để làm cho mỗi giao tiếp với khách hàng một hữu ích và dễ chịu.Mỗi cuộc gọi điện thoại được thực hiện hoặc bởi khách hàng nên để lại cho khách hàng với một cái nhìn tích cực của các trung tâm cuộc gọi và công ty nó đại diện. Đây là lý do tại sao nó rất quan trọng để có một hệ thống tổng đài điện thoại tuyệt vời và một nhà cung cấp dịch vụ tuyệt vời.

 

Đánh giá nhu cầu của bạn về tổng đài điện thoại

Nếu bạn đang chạy một hệ thống tổng đài điện thoại trung tâm cuộc gọi, bạn cần phải tìm ra những điều cơ bản trước khi bạn khám phá các lựa chọn của bạn. Đầu tiên, những gì dịch vụ được bạn sẽ sử dụng hệ thống tổng đài điện thoại cho-đến hoặc cuộc gọi đi, hay cả hai? Bạn có phải là công ty mới thành lập hoặc làm bạn có một cơ sở hạ tầng hiện có vào mà bạn cần phải tích hợp một hệ thống tổng đài điện thoại mới?

Một khi bạn đã đánh giá nhu cầu của bạn, bạn có thể nhìn vào loại hệ thống tổng đài điện thoại, bạn có thể sử dụng để giải quyết những nhu cầu.

Các loại hình lắp đặt tổng đài hệ thống trung tâm cuộc gọi mà bạn muốn thiết lập? Bạn có thích một hệ thống tổng đài điện thoại tương tự hoặc VoIP (Voice over Internet Protocol) là một? VoIP ngày càng trở nên phổ biến hơn giữa các doanh nghiệp những ngày này. Đó là một hệ thống truyền giọng nói như các gói dữ liệu qua Internet, qua đường dây điện thoại truyền thống. Nó cung cấp một lợi thế chi phí đặc biệt là nếu doanh nghiệp của bạn thường xuyên làm cho các cuộc gọi điện thoại quốc tế. Ngoài việc tiết kiệm chi phí, việc lắp đặt tổng đài VoIP cũng cho phép bạn thiết lập một trung tâm nơi các đại lý của bạn có thể làm việc từ xa như họ có thể đăng nhập vào mạng từ bất cứ nơi nào.

Đây không phải là trường hợp cho các hệ thống tổng đài điện thoại tương tự mà làm cho chúng lý tưởng cho khi mà bạn cần tất cả các đại lý của bạn nằm trong cùng tòa nhà. Một hệ thống tổng đài điện thoại tương tự là rẻ hơn để thiết lập nhưng hóa đơn điện thoại của bạn có thể bật ra được cao hơn đáng kể, đặc biệt là nếu trung tâm cuộc gọi của bạn không cuộc gọi quốc tế.

Ngành công nghiệp cung cấp hệ thống tổng đài điện thoại Trung tâm cuộc gọi

Mà hệ thống tổng đài điện thoại, bạn nên đi không? Chúng tôi có thể đề nghị hai công ty cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ mà sẽ giúp bạn thiết lập trung tâm cuộc gọi của bạn và làm cho nó hoạt động hiệu quả ngay lập tức chất lượng cao.

Tổng đài điện thoại Panasonic

Tổng đài điện thoại Panasonic là được yêu thích nhất trong số các trung tâm lắp đặt tổng đài điện thoại hiện nay. Nó cung cấp dãy phòng khác nhau cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của mỗi trung tâm cuộc gọi. Một trong những tính năng chính của hệ thống tổng đài điện thoại Panasonic là ứng dụng phân phối cuộc gọi tự động cho phép các nhà quản lý quyết định mà đại lý các cuộc gọi đến sẽ được chỉ định. Điều này sẽ cho phép trung tâm cuộc gọi của bạn để có một cách tiếp cận cá nhân hoá nhiều hơn để xử lý mối quan tâm của khách hàng. Tổng đài điện thoại Panasonic cũng cung cấp tính năng rất hữu ích khác, chẳng hạn như một hệ thống tổng đài điện thoại gọi lại tự động khi các đại lý không thể lấy khách hàng các cuộc gọi ngay lập tức cũng như một môi trường dịch vụ thống nhất tích hợp điện thoại, trang web và ứng dụng truyền thông xã hội và quản lý các đại lý của bạn quy trình làm việc.

Tổng đài điện thoại IP

Tổng đài điện thoại IP cung cấp giải pháp cho tất cả các loại trung tâm cuộc gọi, từ nhỏ đến doanh nghiệp quy mô lớn. Hệ thống tổng đài điện thoại gọi cho trung tâm của nó được thiết kế để tận dụng tối đa công nghệ VoIP và điểm số cao như một hệ thống truyền thông hợp nhất. Hệ thống tổng đài điện thoại có thể được tích hợp vào quản lý quan hệ khách hàng của công ty bạn hệ thống (CRM) và các ứng dụng kinh doanh khác, tiết kiệm thời gian và chi phí trên báo cáo và giám sát, và làm cho nó dễ dàng để truy cập thông tin khách hàng quan trọng.

Là một doanh nhân, bạn phải xem xét một số yếu tố khi lựa chọn hệ thống tổng đài điện thoại trung tâm cuộc gọi của bạn và nhà cung cấp.Chất lượng và chi phí là những cân nhắc chính. Những ngày này, kỳ vọng của khách hàng là rất cao như một trung tâm cuộc gọi, bạn sẽ cần một hệ thống tổng đài điện thoại mà là độ tin cậy cao và có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của một cơ sở khách hàng ngày càng tinh vi.

Nguồn: Tổng đài điện thoại trung tâm cuộc gọi