Những tổng đài điện thoại ban đầu


Trong những ngày đầu của điện thoại, thông qua khoảng những năm 1960, các công ty sử dụng nhãn hiệu tổng đài điện thoại và nhà khai thác tổng đài kết nối mỗi cuộc gọi bằng cách chèn một cặp phích cắm điện thoại vào jack cắm thích hợp. Mỗi cặp cắm là một phần của mạch dây với một bộ chuyển mạch liên quan cho phép các nhà điều hành tham gia vào các cuộc gọi. Mỗi jack có một ánh sáng ở trên nó mà thắp sáng khi nhận điện thoại đã được dỡ bỏ (các hệ thống đầu tiên cần một máy phát điện trên điện thoại để được làm quay bằng tay). Đường từ văn phòng trung ương thường được bố trí dọc theo hàng dưới cùng. Trước khi sự ra đời của tổng đài điện thoại quay số khoảng cách điều hành và khách hàng trực tiếp quay số (DDD) gọi điện thoại, các nhà khai thác tổng đài sẽ làm việc với các đối tác của họ trong văn phòng trung tâm xa để hoàn thành các cuộc gọi đường dài . Với sự phát triển của máy tính hệ thống tổng đài điện thoại  quay số, nhiều cuộc gọi điện thoại trước đây đòi hỏi một nhà điều hành trực tiếp có thể được đặt tự động bởi bên gọi mà không cần sự can thiệp của con người bổ sung. Khai thác tổng đài thường được yêu cầu phải có kỹ năng giao tiếp rất mạnh mẽ.

 

Trước khi sự ra đời của sàn giao dịch tự động , hỗ trợ của nhà khai thác đã được yêu cầu cho bất cứ điều gì khác hơn so với gọi điện thoại qua một chia sẻ đường lối tổng đài điện thoại . Người gọi nói chuyện với một nhà điều hành tổng đài điện thoại  tại một Văn phòng Trung ương những người sau đó kết nối với một sợi dây cho các mạch thích hợp để hoàn thành các cuộc gọi. Được kiểm soát hoàn toàn của cuộc gọi, các nhà điều hành đang ở trong một vị trí để lắng nghe cuộc trò chuyện riêng tư. Hệ thống tổng đài điện thoại  tự động, hoặc Dial được phát triển vào những năm 1920 để giảm chi phí lao động như sử dụng tăng lên, và để đảm bảo sự riêng tư cho khách hàng. Như hệ thống điện thoại trở nên tinh vi hơn, ít can thiệp trực tiếp của các nhà điều hành điện thoại là cần thiết để hoàn thành các cuộc gọi.

Cũng như những người làm việc cho các mạng công cộng, các nhà khai thác tổng đài điện thoại  đã được yêu cầu tại sàn giao dịch chi nhánh riêng để trả lời đến các cuộc gọi điện thoại và kết nối chúng với đúng hạn . Hôm nay, hầu hết các tổ chức lớn có phần mở rộng liên lạc trực tiếp. Nơi làm việc nhỏ có thể có một hệ thống tổng đài điện thoại  tự động cho phép người gọi nhập phần mở rộng của người được gọi, hoặc một nhân viên tiếp tân người trả lời cuộc gọi và thực hiện nhiệm vụ điều hành. Tùy thuộc vào các thiết lập việc làm, vai trò và mức độ trách nhiệm của một nhà điều hành tổng đài điện thoại  PBX có thể khác nhau rất nhiều, từ việc thực hiện dịch vụ báo thức trong một khách sạn để phối hợp ứng phó khẩn cấp, cử, và phân trang trên không tại các bệnh viện. Khai thác sử dụng trong cơ sở y tế có nhiệm vụ khác, chẳng hạn như nhập dữ liệu , bệnh nhân lời chào và du khách, ghi lại lời nhắn, triaging, hoặc hoạt động như một sau giờ làm dịch vụ trả lời . Kinh nghiệm, các nhà khai thác được đào tạo thường chỉ huy một mức lương cao hơn.

Nguồn: Tổng đài điện thoại phiên bản đầu tiên

Xem thêm: Lắp đặt camera