Nên lắp đặt tổng đài hay thuê tổng đài điện thoại?


Thuê hệ thống tổng đài điện thoại thích hợp cho doanh nghiệp của bạn

Cho các công ty không muốn trả một mức giá trả trước lớn cho một hệ thống mới, cho thuê hệ thống tổng đài điện thoại  là một thay thế khả thi. Và cho thuê hệ thống tổng đài điện thoại chủ yếu là thuê một hệ thống tổng đài điện thoại  thay vì mua và lắp đặt tổng đài . Nó cho phép một công ty để lây lan chi phí của hệ thống ra trong vài tháng, thường 36-60 tháng (3-5 năm), thay vì làm một mua lớn cùng một lúc.

 

tổng đài điện thoại siemens

Có một số lợi ích cho thuê một hệ thống tổng đài điện thoại như trái ngược với mua. Bằng cách cho thuê hệ thống, nếu có vấn đề phát sinh hoặc các vấn đề khác, công ty bạn đang thuê từ thường là chịu trách nhiệm cho những người sửa chữa. Mỗi thỏa thuận có thể khác nhau một chút, nhưng nếu bạn chọn điện thoại cho thuê hệ thống tổng đài điện thoại chắc chắn rằng bạn đang nhận thức được những gì công ty có trách nhiệm và những gì họ đang không chịu trách nhiệm. Bằng cách đó bạn có thể tránh bất kỳ chi phí sửa chữa lớn hoặc giá cả. Theo nguyên tắc chung, mặc dù, cho thuê hệ thống tổng đài điện thoại có nghĩa là bạn đang trả tiền để đi đến sử dụng thiết bị của họ để họ có trách nhiệm bảo trì.

Lợi thế của việc lây lan chi phí ra vào các khoản thanh toán hàng tháng có nghĩa là bạn không buộc được một lượng lớn tiền vào lắp đặt tổng đài . Vậy là thủ đô có sẵn cho những thứ khác trong doanh nghiệp. Và nó cũng có nghĩa là có lẽ bạn đang nhận được một lãi suất tốt hơn so với bạn sẽ được nếu bạn tính hệ thống lắp đặt tổng đài cùng một lúc và trả giá cao lãi suất thẻ tín dụng.

Các hình thức cho thuê tổng đài điện thoại

Có ba loại chung của tổng đài điện thoại cho thuê hệ thống mà bạn có để lựa chọn. Loại thứ nhất và phổ biến nhất là một hợp đồng thuê FMV. FMV là viết tắt của giá trị thị trường công bằng. Vào cuối thời hạn thuê bạn có tùy chọn để mua các thiết bị cho bất cứ điều gì giá trị thị trường là trên các thiết bị. Nếu không vào cuối thời hạn thuê, bạn đầu hàng các thiết bị, lại cho thuê hay cho thuê thiết bị khác nhau. Kiểu này cho thuê hệ thống tổng đài điện thoại cung cấp tùy chọn hợp lý nhất bởi vì các khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn nhiều so với các loại khác. Tất nhiên, tùy thuộc vào hệ thống tổng đài điện thoại bạn chọn các giá trị thị trường có thể được khá cao vào cuối thời hạn thuê. Bạn nên xem xét trước khi bạn đưa ra một hợp đồng thuê FMV.

Các loại tổng đài điện thoại cho thuê hệ thống bạn có thể quan tâm nếu bạn muốn để có thể nâng cấp lên công nghệ mới nhất tất cả các thời gian được gọi là một lá chắn thuê hoặc lắp đặt tổng đài . Đây là loại cho thuê là tốt cho một công ty mà biết nó sẽ cho thuê thiết bị điện thoại trong thời gian dài và muốn để có thể nâng cấp theo ý muốn. Mỗi khi bạn nâng cấp cho thuê được gia hạn cho thời hạn hạn ban đầu. Và giá sẽ đi lên theo các thiết bị mới. Nhưng nó tốt cho một công ty muốn ở lại trên đầu trang của công nghệ.

Chương trình cho thuê hệ thống tổng đài điện thoại phổ biến nhất là một kế hoạch khác mà bạn có thể mua các thiết bị vào cuối thời hạn cho tốc độ thiết lập như chỉ là một pound. Này có một khoản thanh toán hàng tháng cao hơn so với một hợp đồng thuê FMV nhưng là tốt cho một công ty có kế hoạch để giữ cho các thiết bị trong nhiều năm.

Nguồn: Thuê tổng đài điện thoại cho doanh nghiệp