Lắp đặt tổng đài điện thoại IVR cho doanh nghiệp


Tổng đài điện thoại được sử dụng để định tuyến cuộc gọi điện thoại và thêm các tính năng tiên tiến để hệ thống điện thoại.Các thiết bị điện truyền thống đã được thay thế phần lớn bởi các ứng dụng dựa trên máy tính mà cư trú trên các máy chủ web, máy chủ ứng dụng, hoặc máy tính cá nhân (PC). Các tính năng như định tuyến cuộc gọi và text-to-speech (TTS) công nhận là thường có sẵn.

 

Lắp đặt tổng đài điện thoại IVR

Ngày nay, có hai loại cơ bản của các tổng đài điện thoại phản ứng tương tác bằng giọng nói (IVR) và phân phối cuộc gọi tự động (ADC). Lắp đặt tổng đài  IVR được sử dụng trong các ứng dụng quy mô nhỏ, nơi người gọi cần phải nói chuyện với người cụ thể, chẳng hạn như người quản lý của một bộ phận dịch vụ khách hàng. Tổng đài điện thoại IVR kết nối người gọi với một cơ sở dữ liệu từ xa và cho phép giao tiếp hai chiều. Người gọi có thể sử dụng lệnh bằng giọng nói và / hoặc phím cụ thể bấm trên bàn phím điện thoại. Đài ADC cũng có máy vi tính, nhưng được thiết kế cho các ứng dụng quy mô lớn hơn như trung tâm cuộc gọi.

Có hai loại phản ứng tương tác giọng nói (IVR) tổng đài điện thoại: trong và ngoài nước. Lắp đặt tổng đàiIVR trong nước cho phép các doanh nghiệp để gọi tuyến đường, quản lý hàng đợi, lời chúc mừng kỷ lục, chụp dẫn, và cung cấp thông tin. Tổng đài điện thoại IVR đi được sử dụng để cung cấp lời mời sự kiện, nhắc nhở cuộc hẹn, cảnh báo hàng tồn kho, cập nhật lô hàng, và các cuộc điều tra sự hài lòng của khách hàng. Hoàn thành trong và ngoài nước tổng đài điện thoại IVR cũng có sẵn. Theo truyền thống, lắp đặt tổng đài IVR là nền tảng phụ thuộc và sử dụng giao thức độc quyền.

Để đơn giản hóa việc triển khai các ứng dụng thoại dựa trên các Worldwide Web Consortium (W3C) tiêu chuẩn VoiceXML, một ngôn ngữ dựa trên từ khóa đó là dựa trên ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML). VoiceXML cung cấp một giao diện lập trình cấp cao cho bài phát biểu và tổng đài điện thoại ứng dụng và được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp phần cứng viễn thông lớn.Doanh nghiệp sử dụng VoiceXML có thể tiếp tục sử dụng phụ trợ độc quyền và hệ thống trung gian. Phân phối cuộc gọi tự động (ADC) hệ thống là tổng đài điện thoại phân phối các cuộc gọi đến liên tục, các nhà điều hành có sẵn đầu tiên. Chúng được sử dụng để giảm thời gian chờ đợi tại các trung tâm cuộc gọi tại các doanh nghiệp quy mô lớn như các công ty thẻ tín dụng. Tổng đài điện thoại ADC có thể sử dụng ID người gọi hoặc chứng thực số tự động (ANI) để nắm bắt số điện thoại của người gọi. Thông thường, họ sử dụng một hình thức kiến ​​trúc viễn thông máy tính hỗ trợ (CSTA), một lớp trừu tượng mà là độc lập với các giao thức cơ bản. Tích hợp tổng đài điện thoại máy tính (CTI) thường được sử dụng để thiết lập định tuyến bên ngoài, cho phép các đại lý trung tâm cuộc gọi để xem dữ liệu trên màn hình máy tính của họ trong khi trả lời các cuộc gọi điện thoại của khách hàng.