Mô hình này được xây dựng trên cơ sở tiết kiệm chi phí nhất cho doanh nghiệp khi muốn quản lý chấm công tại nhiều địa điểm khác nhau thông qua kết nối internet, phù hợp với doanh nghiệp có ít chi nhánh.


Mô hình này được xây dựng trên cơ sở tiết kiệm chi phí nhất cho doanh nghiệp khi muốn quản lý chấm công tại nhiều địa điểm khác nhau thông qua kết nối internet, phù hợp với doanh nghiệp có ít chi nhánh.

Ưu điểm của phương pháp này:

- Tiết kiệm chi phí ban đầu

- Không đòi hỏi đường truyền internet tốc độ cao, sử dụng kết nối internet ADSL thông thường

- Cài đặt đơn giản, thuận tiện

- Dữ liệu sau khi tải từ các chi nhánh về sẽ được tập hợp lại thành 1 dữ liệu chung

Nhược điểm:

- Người sử dụng phải thuần thục trong thao tác khi lấy dữ liệu

- Dữ liệu từ các chi nhánh được tải lần lượt, không tải được đồng thời một lúc.

Với giải pháp này, doanh nghiệp chỉ cần mua máy chấm công kèm phần mềm chấm công và đăng ký sử dụng dịch vụ lưu trữ dữ liệu miễn phí.

Báo cáo:        

Việc quản lý một cách chi tiết thời gian làm việc của nhân viên, phần mềm sẽ đưa ra các báo cáo cụ thể theo yêu cầu của người quản lý, cụ thể:

  1. Báo cáo nhân viên đi làm trong ngày:
  2. Báo cáo thời gian vào ra chi tiết của nhân viên trong một khoảng thời gian tuỳ chọn
  3. Báo cáo thời gian đi muộn, về sớm trong một khoảng thời gian tuỳ chọn
  4. Báo cáo tổng hợp chấm công tháng:  
  5. Báo cáo thời gian làm thêm của nhân viên.
  6. Báo cáo về tình hình nghỉ phép trong một khoảng thời gian tuỳ chọn
  7. Báo cáo nhân viên mới trong một khoảng thời gian tuỳ chọn
  8. Báo cáo nhân viên thôi việc trong một khoảng thời gian tuỳ chọn
  9. Báo cáo lịch phân ca làm việc cho nhân viên

10.  Báo cáo danh sách sinh nhật của nhân viên hàng tháng