5 WEB SURVEILLANCE (Giám sát qua mạng)

Hệ thống này đã tích hợp sẵn trong máy chủ web.

Người dùng có thể nối vào hệ thống bằng cách sử dụng một trình duyệt web phổ thông trên mạng để theo dõi trực tiếp, phát lại hoặc cấu hình từ xa mà không cần sử dụng Phần mềm (ACS).

5.1 Web Login (Đăng nhập trang web)

Người sử dụng phải nhập địa chỉ IP chính xác trong trình duyệt web sau khi thực hiện các cổng web có sẵn trong router. Sau khi allowing download file Active-X, người dùng có thể tìm thấy trang đăng nhập nhìn thấy dưới đây. Mặc định của người sử dụng ID là “admin” và không có mật khẩu.

 

 

5.2 Web Configuration (Cấu hình web)

 Danh mục của cấu hình web

 

Sau khi đăng nhập với ID và mật khẩu đúng, người dùng có thể làm thay đổi cấu hình khác nhau trong cửa sổ cấu hình

Web nhìn thấy dưới đây. Cấu hình Web đơn này chỉ dành cho các tài khoản “admin”.

 

 

Lưu ý   Hệ thống DVR có riêng của mình được xây dựng trong web server.

Màn hình web CGI là hỗ trợ trực tiếp từ web được xây dựng trong máy chủ trong DVR mà không quan

tâm tới kết nối Internet .

 Lưu ý    <System Reboot> cho phép người dùng khởi động lại hệ thống mà không có bất kỳ thay đổi về thiết lập.Người dùng có thể sử dụng chức năng này khi bị ngắt kết nối mạng hay do hoạt động bất thường của hệ thống và cố gắng kết nối lại. Tuy nhiên, số IP được phân công vào hệ thống có thể bị thay đổi do chế độ DHCP.

5.3 Web monitoring (Màn hình web)

Người dùng tải Active-X file về từ DVR và cài đặt nó vào máy trạm P / C trước khi theo dõi video trực tiếp

 

Người dùng có thể thấy được web sau khi đăng nhập vào như hình dưới đây. Để kết nối với DVR, người dùng phải bấm vào “connect” nút mà nằm ở góc trên bên trái.

 

Người dùng có thể theo dõi video trực tiếp trong chế độ màn hình 1, 4, 9 hoặc 16. Nếu người dùng muốn xem kênh duy nhất trong toàn màn hình, sau đó người dùng có thể thực hiện hai lần nhấp chuột trái trên màn hình video trực tiếp hoặc thay đổi chế độ duy nhất trong khi nhấp vào biểu tượng Mode ở phía dưới bên trái.

 

Lưu ý    Độ phân giải hình ảnh trong “Live monitoring” trong trình duyệt web trực tiếp chuyển từ DVR

(Hình ảnh sống trên các trình duyệt web phụ thuộc vào giá trị Net Stream về phương thức DVR Ghi )

 

Lưu ý    Nếu hình ảnh sống không hiển thị trên trình duyệt web IE do ngẽn mạng hoặc băng thông hẹp, thì

đề nghị đóng và mở lại trình duyệt web IE.

 5.4 Web Playback (xem lại trên web)

 Người dùng từ xa có thể phát lại những hình ảnh ghi bằng cách nhấn vào “Search” nút ở giữa cửa sổ phía dưới. Để kết nối với DVR, người dùng phải bấm vào “Connect” nút nằm ở góc trên bên trái.

 

   Playback Time (thời gian chơi lại)

 Chọn lịch ngày, thời gian, và bấm nút ở giữa bên cạnh của cửa sổ.

         Playback Icon

Play/Pause là bật hay tạm dừng tốc độ chơi lại hiển thị trên hộp trái. 

Play DST

Chọn hộp này để chơi những hình ảnh chồng chéo trong DST (Daylight Saving Time) thời gian. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo Phần 3,7 ( Thiết lập DST và phát lại hình ảnh)

         Intelli-Search Bar

Người dùng có thể di chuyển dọc theo đường màu xanh để biết thời gian mà người dùng muốn tìm kiếm.

Các màu sắc của thanh thời gian là khác nhau bởi mỗi chế độ ghi hình. Xin vui lòng, xem Phần 4.3.2 để biết

thêm chi tiết về màu sắc.