1.1  Truy cập bằng Web
* Chú ý: Chỉ dùng trình duyệt Internet Explower 7,8,9
Người dùng truy cập bằng cách đánh địa chỉ IP ( xem nội mạng) ví dụ: http://192.168.1.x hoặc địa chỉ host ( xem 
bên ngoài), Ví dụ: http://abc.dyndns.tv.
Sau đó ta tải xuống và cài đặt  Active-X file, người dùng có thể đang nhập thông tin để xem camera. Mặc định
USER ID và PASSWORD là “admin” và “1234”. 
Thao tác theo các bước như hình ảnh bên dưới


Chú ý  Tài khoản truy nhập giống tài khoản ở đầu ghi.   
Nếu người dùng không có quyền, người dùng không thể hoạt động đầu ghi, chỉ có tài khoản 
“admin” có quyền truy cập thực đơn cấu hình.     
1.2  Cài đặt  A c t i v e - X  
1.  Nếu truy cập đúng địa chỉ IP hoặc tên host, thông báo cài đặt Active-X sẽ hiện lên như hình 
bên dưới. 
2.  Cho phép cài đặt active-X và sau đó nó sẽ mất vài phút.
 
                                                                                                                           
3.  Nếu có vấn để trong việc cài đặt, hãy thay đổi lựa cho an ninh như hình bên dưới 
1)  Chọn “Internet option > Security Setting   
2)  Click “Custom level” và sau đó tìm “Download signed ActiveX Controls” và “Download Unsigned 
ActiveX Controls” 
3)  Chọn “Prompt” cho cả 2 cấu hình.


4. Nếu kết thúc thành công, màn hình sẽ hiển thị như bên dưới. 
                                                                                                                                                                                                                                                  
 
1.3  Web Monitoring 
 
[Web Monitoring] 
 
User can get into web monitoring by clicking “WEB MONITORING” button in the right-top corner of the window. In 
order to connect to DVR, user has to select the number of channel or select “ALL CHANNEL ” as below, and then 
click “CONNECT” button 
 
User can monitor live video in 1, 4, 9 or 16 screen mode. If user wants to see single channel in full screen, then 
user can make double-clicks of the left mouse button positioned on the live video screen. 
 
          
 
The image resolution in “Live monitoring” in this web browser is directly transferred from DVR. Therefore, user will 
see original resolution size set in DVR in single channel mode. In order to get full screen of CIF (352 x 240/288) 
video size, then user has to click right button of the mouse, and select “Full Screen” menu. 
 
           
 
Note  Reconnection Interval : User can set up the time to reconnection when connection is failed.     
According to setup time, Web monitoring will try to connect to DVR. 
 
Note  If Dual Stream is enable at the DVR, Web Monitoring Video will display as the Dual Stream setting. 
Otherwise, it follows to recording setting. 
 
   
9                                                                                                                             
1.4  Xem lại 
Người dùng có thể xem lại từ xa bằng cách click nút “PLAYBACK” ở góc trên bên phải màn hình cửa sổ. Sau đó 
ấn phím Connect, người dùng có thể ấn chọn số kênh muốn xem lại hoặc ấn “ALL CHANNEL ” để xem lại tất cả 
các camera
Playback mode supports 1,4,8,16 channel mode as in the live mode.


12                                                                                                                             
[Thời gian xem lại] 
Lựa chọn ngày giờ và click phím [Go] để xem lại. 
Ngày nào bôi đậm nghĩa là được  khi hình    


[Biểu tượng xem lại] 
Phím Play/Pause nằm bên trái và tốc độ xem lại nằm bên phải


[Thanh công cụ tìm kiếm thông minh] 
Người dùng có thể di chuyển thanh dọc màu đỏ tới khoảng thời gian mà mình muốn tìm kiếm. 
00-23 là khoảng thời gian trong 1 ngày.