Cách để kết nối dễ dàng, nhanh  USB 3G VÀO ĐẦU GHI VÀ CAMERA IP VDTECH, PURASEN