Việc tội phạm sua khi ra tù tái phạm lại là là rất nhanh, và kiểm soát các đối tượng này rất khó, giải pháp đưa ra là dùng cácthiết bị định vị


gắn vào điện thoại di động của những tội phạm này để có thể kiểm soát được hành tung của các tên tội phạm này, để dễ dàng hơn cho việc quản lý sau tù

việc này đang được đưa vào thử nghiệm tại Nhật