ALCATEl Office 200

9 sản phẩm

trên trang

Danh sách  Lưới 

Xếp theo chiều giảm dần
 1. Alcatel lucent oxo200-8-8-96

  Alcatel lucent oxo200-8-8-96

  0 ₫

  Loại Rack: Unit 3 + Unit 2

  01 Card CPU4

  01 Card MEX

  01 Card trung kế tương tự APA8

  06 Card thuê bao tương tự SLI16

  01 Card thuê bao số UAI8

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Japan | Bảo hành: 12 tháng
 2. Alcatel lucent oxo200-16-8-120

  Alcatel lucent oxo200-16-8-120

  0 ₫

  Loại Rack: 02 Unit 3

  01 Card CPU4

  01 Card MEX

  02 Card trung kế tương tự APA8

  07 Card thuê bao tương tự SLI16

  01 Card thuê bao tương tự SLI8

  01 Card thuê bao số UAI8

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Japan | Bảo hành: 12 tháng
 3. Alcatel lucent oxo200-16-8-96

  Alcatel lucent oxo200-16-8-96

  100.000.000 ₫

  Loại Rack: 02 Unit 3

  01 Card CPU4

  01 Card MEX

  02 Card trung kế tương tự APA8

  07 Card thuê bao tương tự SLI16

  01 Card thuê bao tương tự SLI8

  01 Card thuê bao số UAI8

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Japan | Bảo hành: 12 tháng
 4. Alcatel lucent oxo200-16-8-128

  Alcatel lucent oxo200-16-8-128

  100.000.000 ₫

  Loại Rack: 02 Unit 301 -Card CPU401 -Card MEX02 -Card trung kế tương tự APA8-08 Card thuê bao tương tự SLI16- 01 Card thuê bao số UAI8

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Japan | Bảo hành: 12 tháng
 5. Alcatel lucent oxo200-16-8-144

  Alcatel lucent oxo200-16-8-144

  100.000.000 ₫

  Loại Rack: 02 Unit 3

  01 Card CPU4

  01 Card MEX

  02 Card trung kế tương tự APA8

  09 Card thuê bao tương tự SLI16

  01 Card thuê bao số UAI8

   

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Japan | Bảo hành: 15 tháng
 6. Alcatel lucent oxo200-16-8-160

  Alcatel lucent oxo200-16-8-160

  100.000.000 ₫

  Loại Rack: 02 Unit 3

  01 Card CPU4

  01 Card MEX

  02 Card trung kế tương tự APA8

  10 Card thuê bao tương tự SLI16

  01 Card thuê bao số UAI8

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Japan | Bảo hành: 12 tháng
 7. Alcatel lucent oxo200-16-8-192

  Alcatel lucent oxo200-16-8-192

  100.000.000 ₫

  Loại Rack: 02 Unit 3 + 01 Unit 2

  01 Card CPU4

  02 Card MEX

  02 Card trung kế tương tự APA8

  12 Card thuê bao tương tự SLI16

  01 Card thuê bao số UAI8

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Japan | Bảo hành: 12 tháng
 8. Alcatel lucent oxo200-20-8-160

  Alcatel lucent oxo200-20-8-160

  100.000.000 ₫

  Loại Rack: 02 Unit 3

  01 Card CPU4

  02 Card MEX

  02 Card trung kế tương tự APA8

  01 Card trung kế tương tự APA4

  10 Card thuê bao tương tự SLI16

  01 Card thuê bao số UAI8

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Japan | Bảo hành: 12 tháng
 9. Alcatel lucent oxo200-24-8-192

  Alcatel lucent oxo200-24-8-192

  100.000.000 ₫

  Loại Rack: 02 Unit 3 + 01 Unit 2

  01 Card CPU4

  02 Card MEX

  03 Card trung kế tương tự APA8

  12 Card thuê bao tương tự SLI16

  01 Card thuê bao số UAI8

  Xem chi tiết
  Xuất xứ: Japan | Bảo hành: 12 tháng

9 sản phẩm

trên trang

Danh sách  Lưới 

Xếp theo chiều giảm dần
Tổng đài hỗ trợ: 1900 9498